family.png

Foreldremøter

VG1 hadde foreldremøte torsdag 21.september. Temaer for møtet var fagvalg, skolemiljø, mm.

VG2 har foreldremøte torsdag 19.oktober. Temaer for møtet er skolemiljø, språkturer, mm.
Foresatte fra både 2A og 2B møter kl 17.00.

VG3 har foreldremøte tidlig på vårsemesteret med tema russetid, utdanningsvalg mm. SISTE NYTT