Eksamen

Trekkordning

VG1: Omlag 20 prosent av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig eller muntlig.

Aktuelle fag
Skriftlig: matte og engelsk. Se fagdagsplanen for aktuelle datoer.  
Muntlig: matte, engelsk, geografi, samfunnsfag og naturfag. Aktuelle datoer: 

VG2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig eller muntlig.

Aktuelle fag
Skriftlig: Matte, spansk, tysk, internasjonal engelsk og rettslære 2. Se fagdagsplanen for aktuelle datoer. 
Muntlig: Alle programfag + spansk, tysk, matte og kristendom.  

VG3: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og én muntlig eksamen.

Aktuelle fag:
Skriftlig: Norsk hovedmål (alle), Norsk sidemål, Markedsføring 2, Rettslære 2, Politikk og menneskrettigheter, Psykologi 2, Kjemi 2, R2, S2, Fysikk 2.
Muntlig: Historie, Religion, Fysikk 2, Psykologi 2

Eksamensordning
Eksamensordning for hvert enkelt fag finner du i fagets OneNote-bibliotek. 

Datoer
Skriftlig eksamenstrekk kunngjøres 15.mai kl. 09.00. 
Eksamensdagene for de ulike fagene finner du i fagdagoversikten.
Dato for muntlig eksamen er ikke fastsatt.