Eksamen

Trekkordning

VG1: Omlag 20 prosent av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig eller muntlig.

Aktuelle fag
Skriftlig: Matte og Engelsk. Se fagdagsplanen for aktuelle datoer.
Muntlig: Matte, Engelsk, Geografi, Samfunnskunnskap og Naturfag.

VG2: Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig eller muntlig.

Aktuelle fag
Skriftlig: Matte, Fremmedspråk, Engelsk 1 og rettslære 2. Se fagdagsplanen for aktuelle datoer.
Muntlig: Alle programfag, Fremmedspråk, Matte og Kristendom.

VG3: Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i Norsk hovedmål. I tillegg skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og én muntlig eksamen.

Aktuelle fag:
Skriftlig: Norsk hovedmål (alle), Norsk sidemål, + alle programfag
Muntlig: Norsk, Historie, Religion, + alle programfag

Eksamensordning
Eksamensordning for hvert enkelt fag finner du i fagets OneNote-bibliotek.

Datoer
Skriftlig eksamenstrekk kunngjøres 15.mai kl. 09.00.