Praktisk informasjon for Hans Nielsen Hauge VGS

Vi gir deg mulighet til å lære i et lite, men godt skolemiljø av engasjerte lærere som tar dine ambisjoner på alvor, og som samtidig legger til rette for at du skal nå dine akademiske mål.

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. mars. Søknader sendt inn etter søknadsfristen vil først bli behandlet etter at hovedopptaket er klart. Se forøvrig skolens inntaksreglement. Søknaden må være fullstendig for å bli registrert og skjer med elektronisk søknadsskjema. Mer informasjon om valg av fremmedspråk finner du her.

Statstilskudd

Hans Nielsen Hauge VGS er en kristen friskole, som får 85 % av undervisningsutgiftene dekket av staten. Skolepengene dekker en del av de resterende 15 %. 


Økonomi

Skoleår: Vg1 / Vg2 / Vg3 kr: 19 500,- (sist oppdatert: 01.05.2023)

Et depositum på kr 1000,- betales ved bekreftelse av skoleplassen. Depositumet trekkes fra første ordinære betaling. Skolepengene betales månedlig med 1950,- i måneden i 10 måneder. Skolepengene inkluderer medlemskap på treningssenter, lån av skole-PC, undervisning, lærebøker og skolesekk. Skolen kan i enkelte særskilte situasjoner gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. For nærmere informasjon kontakt rektor.

Spørsmål om betaling av skolepenger kan rettes til skolesekretær Synnøve Rostad.


Søskenmoderasjon

Familier med to eller flere barn som er elever ved skolen samtidig, får 10% rabatt pr barn.


Lånekassen

Alle elever ved Hans Nielsen Hauge VGS kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.


Vitnemål – karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas rundt 20. januar, og vitnemål/ kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.


Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.


Skolereglement

Skolens reglement må følges av alle HNHs elever. Brudd kan i ytterste konsekvens føre til tap av skoleplass.


Melding om inntak

Svar vil bli meddelt søkere til Vg1 så snart inntaket er gjort.


Ettersending av karakterer

VG1: Karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.
VG2: Karakterutskrift fra 1. termin av VG1 ettersendes lastes opp i søknadsskjemaet eller per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.
VG3: Karakterutskrift fra VG1 og 1. termin av VG2 lastes opp i søknadsskjemaet elelr ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.


Spørsmål

Spørsmål om søknad til HNH kan sendes til post@hnhvgs.no.
Du kan også kontakte oss via chatten som du finner lengst ned på siden, eller ringe oss på 40 63 88 32.