Elevtjenesten

Du kan komme til oss om du har behov for å snakke om noe, stort eller smått. Vi har åpne dører. Velkommen til oss!

Vår oppgave er å hjelpe deg som elev med å trives på skolen og finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller følelsesmessige vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen. Vi kan blant annet hjelpe deg med å kartlegge utfordringene dine og omfanget av dem, kartlegge hva skolen kan hjelpe til med og vurdere om det er behov for hjelpeinstanser. Vi har også taushetsplikt.

Sosialrådgiver

Sosialrådgiver og karriereveileder er vår fagperson i forhold til elevenes utenomfaglige vansker/hindringer og veileder knyttet til fagvalg, yrkesvalg og videre utdanning.

Dette er noe av det sosialrådgiveren kan hjelpe deg med:

 • personlige forhold som sosiale vansker, psykiske problemer, rusmisbruk mm.
 • familie og nettverk
 • bolig og hjemmeforhold
 • økonomi

(Listen er ikke uttømmende)

En sosialrådgiver er en samtalepartner du kan snakke med om det meste og som jobber tett med lærere for å gi riktig støtte og hjelp til elever.

Karriereveileder

Lurer du på hvilke fag du bør velge for å komme inn på drømmestudiet? Ønsker du dra på utveksling eller studere i utlandet? Du er velkommen til en samtale med oss om utdanning og yrkesvalg. Du kan bare droppe inn til en av oss eller du kan avtale et møte på forhånd. Møter kan avtales på telefon eller e-post.

Dette er noe av det karriereveilederen kan hjelpe deg med:

Vi kan hjelpe deg med råd og veiledning i forbindelse med valg av fag og programområder.

 • veiledning i valg av yrke, utdanningsprogram, programområde og fag på videregående skole
 • spørsmål knyttet til skoleår i utlandet
 • oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land.
 • oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarked lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • opplæring i å finne frem til informasjon om yrker og utdanning.
 • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
 • kartlegging av dine evner, interesser og verdier

En karriereveileder vil jevnlig ha studie- og karrierevalg samtaler med skolens elever for å hjelpe dem med å ta gode og bevisste valg etter videregående.

Hvem er sosialrådgiver og karriereveileder på Hans Nielsen Hauge VGS?

Terje Sandtorp

Terje Sandtorp

Sosialrådgiver

Send e-post

Spesialpedagogisk rådgiver

En spesialpedagogisk rådgiver er vår fagperson i forhold til alt som har med vurdering og støtte for tilrettelegging av vansker og behov.

Dette er noe av det spesialpedagogen kan hjelpe deg med:

 • behov for spesialundervisning
 • utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker, språkvansker, matematikkvansker og andre fagvansker
 • behov for tilrettelegging i undervisning (lydbøker, muntlig høring, andre IKT-hjelpemidler m.m.)
 • behov for tilrettelegging ved prøver og eksamen (utvidet tid, lesehjelp, kombinasjon skriftlig/muntlig prøve, eget rom m.m.)
 • utarbeide pedagogisk rapport og hjelpe til med å skrive IOP (individuell opplæringsplan)

Hvem er spesialpedagogisk rådgiver på Hans Nielsen Hauge VGS?

Kristine Rasmussen Larsen

Kristine Rasmussen Larsen

Spesialpedagogisk rådgiver

Send e-post

Våre rådgivere samarbeider tett med faglærere. Vi kan også hjelpe deg med å vurdere om det er behov for andre hjelpeinstanser.