FAQ – Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det mange elever og foresatte lurer på knyttet til videregående opplæring og studiespesialisering.

Snarveier

Husk søknadsfristen!

Søknadsfristen for ordinært inntak til videregående skoler er 1. mars. Søknader sendt inn etter søknadsfristen vil først bli behandlet etter at hovedopptaket er klart.

Etter 1. mars har vi løpende opptak og hvis ikke det er ledige plasser, blir du satt på venteliste.

Generelle spørsmål

Når får jeg vite hvem jeg kommer i klasse med?

Du får vite hvem du kommer i klassen med første skoledag.

Kan jeg være russ hvis jeg går på HNH?

Ja, hvis du vil kan du være russ.

Hvor store er klassene?

Her er det ikke satt noen grenser, men det er typisk inntil 30 elever per klasse. I programfag kan størrelsen på klassene variere. Ettersom vi er en passe stor skole, så er det naturlig at noen klasser blir små. Det er også positivt for læringsmiljøet med mer tid til oppfølging fra lærere for hver enkelt elev og diskusjon i timene.

Må man være kristen for å gå på HNH?

Nei. HNH er åpen for alle elever, skolen legger stor vekt på respekt og toleranse for alle livssyn

Hva betyr det at HNH er en kristen friskole?

HNH følger vanlige offentlige læreplaner og tilbyr de samme fagene som offentlige skoler. HNH er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Du vil derfor merke at vi er mer opptatt av kristne verdier enn det man vanligvis er i en offentlig skole. I tillegg har vi et eget kristendomsfag i første og andre klasse.

Hvorfor skal jeg velge HNH VGS?

Ved HNH er vi opptatt av at nettopp du skal lykkes med å nå dine mål. Vi er en passe stor skole med stor fleksibilitet. Hos oss tilpasser vi opplæringen slik at hver elev kan nå sitt fulle potensiale.

Fordi vi synes at klassemiljø og samhold er viktig reiser vi i begynnelsen av skoleåret på klassetur for å bli bedre kjent med hverandre. Ved HNH vil vi at du skal være med å forme skolens hverdag og identitet gjennom elevråd og elevforeninger.

Hans Nielsen Hauge er basert på et kristent verdigrunnlag. Vi ønsker å skape en åpen skole med et mangfold av mennesker som møter hverandre i konstruktiv dialog og gjensidig respekt. På den måten skaper vi en skole for alle, og på den måten kan vi sammen utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.

Vi har flotte lokaler midt i hjertet av Fredrikstad. Dette gir oss en unik mulighet til å være med å prege byen vi er en del av. Her er det god tilgang til kollektivtrafikk og nært til det meste!

Her er noen artikler som kan være nyttige:

Er du fortsatt i tvil, eller vil høre litt mer om skolen er du velkommen til å kontakte oss.

Kan skolen plassere meg i samme klasse som vennen(e) min(e)?

Klassene bestemmes av skolens administrasjon og vi har ikke mulighet til å ta hensyn til alle ønsker. Informer gjerne administrasjon om dine ønsker slik at det kan bli tatt til etterretning, men vi kan ikke love at du vil bli plassert i samme klasse.

Hvor mange elever går på skolen?

Skolen er godkjent for 270 elever. Det vil si tre klasser per trinn. Frem til 2023 har vi hatt to klasser per trinn, men f.o.m. høsten 2023 utvidet vi med tre klasser i VG1, så for tiden er det ca. 210 elever som går på skolen og i løpet av de nærmeste årene vil det endre seg til ca. 270 elever.

Sist oppdatert: 03.01.2024

Hvorfor må man betale skolepenger?

HNH er en friskole. Alle norske friskoler får 85% av sine kostnader dekket av staten. De resterende 15% dekkes av elevene som går på skolen.

Koster det penger å gå på HNH?

Ja, vi er en privat skole, og får 85 prosent av det en elevplass koster dekket av staten. De siste 15 prosentene må vi ta inn i gjennom skolepenger fra elevene. Skolepengene er for tiden kr. 19.500,-. Medlemskap på treningssenter, lån av skole-PC, skolesekk og skolebøker er inkludert i dette beløpet.

Les mer om skolepenger
(Vi holder denne siden oppdatert med siste informasjon om skolepenger og annen praktisk informasjon)

Skolen kan i enkelte særskilte situasjoner gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. For nærmere informasjon kontakt rektor. Se også lånekassen sine sider med informasjon om stipend og lån for videregående opplæring.

Sist oppdatert: 03.01.2024

Hvilke linjer kan man velge hos dere?

Hans Nielsen Hauge VGS tilbyr studiespesialisering med en rekke valgfag innen programområdene realfag og samfunnsfag, språk og økonomi.

Hos oss får du alle muligheter og kan velge fagene som fenger deg mest, og det beste av alt? Du trenger ikke låse deg fast i én retning før du begynner. Ingen linjefag som tvinger deg til tidlige valg – her er det du som bestemmer! Bland fag akkurat som du vil fra begge fagområdene.

Hvordan søker jeg lån og stipend fra lånekassen?

Alle elever ved Hans Nielsen Hauge VGS kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen. Du finner mer informasjon om lån og stipend på Lånekassen sine nettsider.

Søknad og svar på skoleplass

Jeg har fått plass på privatskole/friskole og ønsker å si fra meg skoleplassen min. Hva gjør jeg?

Send en mail til inntak@ofk.no hvor du bekrefter at du takker nei til skoleplassen du har fått tildelt. Da vil skoleplassen bli tildelt en annen søker.

Hvilke karakterer søker jeg med?

Du søker med «julekarakterene». Søkere ettersender karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag, f.eks. Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) ettersender per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

Når er fristen for å svare på tilbud om skoleplass/venteliste?

Bekreft om du takker ja/nei til skoleplass hos oss så raskt som mulig. For offentlige skoler er det typisk 1 uke etter hovedinntaket, altså slutten av juli.

Svar i god tid, og sørg for å ha kontroll på fødselsnummer og passord til pålogging via iSkole.

Kan jeg søke både HNH og andre skoler?

Ja, du kan søke offentlige skoler (gjennom VIGO) ved siden av din søknad til HNH via vårt elektroniske søknadsskjema.

Når får jeg svar på søknaden om skoleplass?

Fordeling av skoleplassene, kalt hovedinntaket, gjennomføres i midten av juli (ca 7.-10. juli). Svar på søknaden blir publisert på iSkole hos oss og vigo.no for offentlige skoler. Her vil du se hvilken skole du har kommet inn på og om du eventuelt står på venteliste.

Du må da logge deg inn på iSkole og svare på om du ønsker plassen.

Startsiden til iSkole

Hvilke regler gjelder for inntak?

Skolens inntaksreglement finner du her.

Hvor sender jeg søknaden?

Du sender inn søknad om skoleplass ved HNH VGS via iSkole, mens til offentlige videregående skoler søker du på vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

For søkere uten norsk personnummer og/eller norsk skolebakgrunn, kontakt administrasjon for bistand med søknaden.

Send søknad om skoleplass

Studiespesialisering

Hvordan kan jeg finne ut mer om studiespesialisering?


Snakk med skoleveilederen din, delta på åpen dag ved HNH VGS, og utforsk informasjon på våre nettsider for å få en bedre forståelse av muligheter med studiespesialiseringen. Vi har også samlet noen artikler her du kan komme i gang med:

Kan jeg bytte fra studiespesialisering til yrkesfag eller omvendt?

Det er mulig å bytte, men det kan være utfordrende på grunn av forskjellig fagstruktur. Det er viktig å ta denne samtalen med skoleveilederen din.

Kontakt karriereveilederen ved skolen

Hva er noen vanlige yrker etter studiespesialisering?

Studiespesialisering gir en bred bakgrunn, og du kan forfølge karrierer som

 • Lege (eller andre yrker innen helse- og omsorg)
 • Ingeniør
 • Lærer
 • Journalist
 • Advokat
 • Psykolog
 • Markedsfører
 • Regnskapsfører

Se flere karrieremuligheter

Hvordan er vurderingen på studiespesialiserende?

Vurderingen kan variere fra fag til fag, men foregår typisk gjennom prøver, eksamener og andre vurderingsformer som muntlig høring eller praktiske oppgaver. Karakterene du oppnår påvirker din generelle studiekompetanse.

Hva er fordelen med å velge studiespesialisering?

Studiespesialisering gir deg (nesten) alle muligheter og åpner dørene for en rekke universitets- og høyskolestudier. Du trenger ikke å låse deg fast i én retning før du begynner. Ingen linjefag som tvinger deg til tidlige valg – her er det du som bestemmer!

Er du usikker på veien videre etter videregående? Da kan studiespesialisering vær rett valg for deg. Vet du allerede at du vil bli lege, ingeniør, lærer, psykolog eller kanskje advokat? Supert! Da er studiespesialisering riktig valg for å komme deg dit.

Kan jeg velge spesialisering innenfor studiespesialisering?

Ja, du kan velge programfag som passer dine intereser, for eksempel realfagspråk, samfunnsfag eller økonomi.

Hva er forskjellen mellom studiespesialiserende og yrkesfag?

Studiespesialisering er rett mot teoretiske fag og høyere utdanning, mens yrkesfag gir spesialisert kunnskap for direkte og kort vei til bestemte yrker.

Ved HNH VGS har vi stort fokus på en praktisk læring og tilnærming til fagene. Eksempelvis har vi eksperimenter i kjemi, ungdomsbedrift i markedsføring og ledelse og tester ut hvordan det var å være viking med full bekledning og våpen i historie.

Hvor lang tid tar det å fullføre studiespesialisering/videregående?

Et normalt videregående opplæringsløp med studiespesialiserende tar tre år å fullføre. Dette gir deg generell studiekompetanse ved avslutning og åpner dørene til nesten hva som helst. Noen studier kan ha poeng- og fagkrav.

Hva er studiespesialisering?

Studiespesialisering er en allmennfaglig utdanning ved videregående skoler. Målet er å gi deg generell studiekompetanse som åpner dørene til høyere utdanning ved universiteter og høyskoler.

Les mer om studiespesialisering

Hvilke fag har man ved studiespesialisering?

Studiespesialisering består av fellesfag som norsk, naturfag, engelsk og gym m.fl. – disse fagene må alle elever ha. I tillegg kan man velge valgfag innenfor to programområder: realfag og samfunnsfag. Hos oss er alle muligheter åpne til å selv sette sammen og velge fagene som fenger deg mest. Miks fra begge områder akkurat som du vil.

Ved HNH VGS tilbyr vi full realfagspakke til elever som ønsker å gå videre til studier og karriere innen medisin eller ingeniør.

Se valgfag innen realfag

Se valgfag innen samfunnsfag

Skolestart

Er det mulig å bytte klasse?

Skolen innvilger i utgangspunktet ikke klassebytte etter skolestart. Samtidig er vi opptatt av et godt skolemiljø som gir de beste forutsetningene for trivsel og læring.

Det gjøres ingen klassebytter de to første ukene etter skolestart. Hvis det etter to uker er behov for å bytte klasse for å ivareta spesielle behov, ta kontakt med skolens rådgivere eller administrasjon.

Må jeg ha en PC?

Alle elever ved skolen får utlevert en Macbook Air som skole-PC. Som elev låner du den i 3 år. Deretter leveres skole-pc tilbake til administrasjon, og for de som vil kan kjøpe ut maskinen til restverdien. Denne ordningen inngår i skolepengene.

Kan jeg bytte skole eller utdanningsprogram etter skolestart?

Vi tar hjertelig i mot din søknad. Her er det løpende opptak og om vi ikke har ledige plasser vil du bli plassert på venteliste. Ta kontakt med skolens administrasjon via e-post eller telefon for raskest avklaring.

Ønsker du å bytte fra privatskole til en offentlig videregående skole må du henvende deg direkte til fylkeskommunen frem til 1. september og skolen etter 1. september.

Hvor kan jeg søke om skoleskyss?

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til videregående skoler i fylket. I Østfold er det Østfold kollektivtrafikk som har ansvaret for skoleskyss til videregående skole.

Søk om skoleskyss

Hvor ligger skolen?

Hans Nielsen Hauge VGS befinner seg midt i Fredrikstad sentrum med flotte, moderne klasserom og laboratorier. Gymtimene foregår i byen, naturen og på treningsstudio. Skolens adresse er Nygaardsgata 33A, 1606 Fredrikstad.

Har jeg rett til gratis skoleskyss?

Noen elever har rett på skoleskyss. Du har rett til fri skoleskyss dersom:

 • du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
 • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand
 • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode

Mister jeg skoleplassen hvis jeg ikke møter første skoledag?

Dersom du ikke møter på skolen første skoledag, uten å varsle skolens kontor innen kl. 15:00, kan du miste skoleplassen din. Så det er veldig viktig at du gir oss beskjed.

Hvor og når skal jeg møte første skoledag?

Hvilken dag som er første skoledag kan variere noe avhengig av skole og år. Hos oss finner du all informasjon og dato om skolestart ved å følge lenken nedenfor.

Informasjon om skolestart

Har du ikke fått svar på ditt spørsmål her? Send oss en e-post på post@hnhvgs.no.

Er det en hastesak kan du ringe skolens administrasjon: 406 38 832. Våre åpningstider er man-fre mellom kl. 08:00 og 15:30. Vi gjør oppmerksom på, at det kan være mye trykk på telefonene i juli og august.