Bli elev

Hans Nielsen Hauge VGS tilbyr studiespesialisering ved en liten privatskole i Fredrikstad

Praktisk informasjon

Her har vi samlet informasjon for deg som ønsker å bli elev eller foresatt ved Hans Nielsen Hauge VGS. Vi har kontortid mandag – fredag fra 08.00 – 15.00. I skolebrosjyren finner du alt du trenger å vite om Hans Nielsen Hauge VGS.

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. mars. Søknader sendt inn etter søknadsfristen vil først bli behandlet etter at hovedopptaket er klart. Du finner også søknadsskjemaet her.

Hvorfor velge HNH?

Skole midt i byen

HNH er en helt nyoppusset skole med moderne lokaler midt i Fredrikstad sentrum. Her er det nærhet til alt.

Liten skole

HNH er en liten skole med et godt miljø der alle kjenner hverandre, og hver elev får tett oppfølging. 

Treningsstudio

Vi har ingen gymsal men derimot gym, fri trening og frokost på treningsstudio.

Kristen skole

Vi har fokus på kristne verdier, blant annet gjennom at elevene hvert år samler inn penger til misjons- og bistandsprosjekter.

Skoleturer

Vi reiser på skoleturer. Bli kjent-tur i VG1, språkturer til Tyskland, Frankrike eller Spania i VG2 og studietur til utlandet i VG3.

Skole-pc

Vi bruker Macbook Air som skole-pc. Den får du låne mens du er elev hos oss. Når du slutter kan den kjøpes ut for restverdien. 

 • Du opplever større læringsglede når du er elev på en skole med et godt læringsmiljø. Hans Nielsen Hauge VGS er en slik skole. HNH er gode på å bygge relasjoner mellom lærer og elev som gir gode resultater.

  Simon Laabak

  Studerer Barnevernspedagogikk og er aktiv lokalpolitiker

 • Lærerne på HNH er gode på å se hele eleven. Både hvordan du presterer på skolen, men også hvordan du har det ellers. De vil deg det beste – alltid.

  Shahana Balakumaran

  Medisinstudent

 • Min bror gikk på HNH og hadde gode ting å si. I tillegg hadde jeg hørt veldig mye bra om både lærerne og skolemiljøet her. Alt stemte. Jeg synes tilretteleggingen for meg slik at jeg skal prestere beste mulig har vært svært god.

  Rebekka Pedersen

  Elev ved HNH

 • Under de siste årene med pandemi så har skolen lagt opp slik at vi får godt utbytte av undervisningen. Andre venner jeg snakker med på andre skoler kan ikke vise til like god oppfølging. Skolen har håndtert rødt og gult nivå på en god måte og gitt bra kvalitet på undervisning via Teams. Lærerne ringer rundt til hver og en elev for å være tett på. Det har vært supert!

  Ola Kaufmann Bøckmann

  Elev ved HNH

 • Det er tøft å gå rett videre til universitetet, men på HNH lærte jeg å ta skole på alvor. Jeg har innsett at det er viktig med struktur og rutiner for å komme noe vei. Til tider opplevde jeg det som hardt på HNH med mange vurderinger og strenge karakterkrav, men når jeg nå som student ser tilbake på det, så er det ingen tvil om at det var viktig og riktig. Jeg er veldig fornøyd!

  Hans William Holbye

  Journalistikkstudent i Bergen

 • Valgfagene er krydderet i skolehverdagen. Jeg valgte en samfunnsfaglig retning og søker meg videre til enten jus eller markedsføring fra høsten av. På HNH er det god bredde i valgfagene og du kan sette sammen kombinasjoner som både utfordrer og inspirerer deg. Jeg fant min retning etter å ha hatt både markedsføring og politikk som valgfag.

  Thyra Kjeldsen Ekker

  Elev ved HNH

VI SATSER PÅ ENTREPRENØRSKAP OG REALFAG!

Vi vil at våre elever skal være med å skape en bedre verden. Derfor satser vi på entreprenørskap.

For å løse framtidens utfordringer trenger samfunnet mange som er gode ingeniører. Derfor satser vi på realfag. Vi tilbyr alle realfagene som kreves for spesiell studiekompetanse. Vi har mange spennende realfagsprosjekter på gang. Ved hjelp av en undervannsdrone skal vi sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark utforske livet under vann, for å nevne noe.

Søk

Søknadsskjema for VG1, VG2 og VG3 finner du her:

Inntaksreglement for
Hans Nielsen Hauge VGS AS

Inntaksreglementet er vedtatt av skolens styre 30.05.2017 og gjelder fra 1.09.2017. Det er basert på og skal til enhver tid være i samsvar med Friskolelova §3-1.

1.    Generelt

Hans Nielsen Hauge VGS har hele landet som inntaksområde, og skolen er åpen for alle søkere som fyller vilkårene for inntak tilsvarende offentlige skoler (jf. Friskolelova §3-1 første ledd) og som har rett til videregående opplæring (jf. Opplæringslova §3-1).

2.    Søknad

2.1  SØKNADSFRIST

Søknadsfristen for ordinært inntak er 1. mars. Etter denne fristen behandler skolen søknader fortløpende.

2.2  SØKNADSSKJEMA

Det søkes elektronisk gjennom skolens søknadsskjema. Karakterutskrifter o.l. som skal legges til grunn ved inntaket, skal ligge vedlagt eller bli ettersendt når de foreligger.

2.3  AKSEPT AV SKOLEPLASS

Søkere som får tilbud om plass må svare på tilbudet innen fristen som settes av rektor. Det opplyses om denne fristen i inntaksbrevet.

Søkere som har tatt imot skoleplass, men ikke møter til første skoledag eller ikke gir skolen beskjed, mister sin skoleplass uten varsel.

3.    Prioritering av søkere ved eventuell oversøkning

3.1  PRIORITERING VED INNTAK TIL VIDEREGÅENDE TRINN 1 (VG1)

Ved oversøkning til ordinært inntak vil prioritering av søkere skje i henhold til følgende kategorier:

1.     To plasser per klasse på Vg1 forbeholdes til eventuelle søknader på særskilte vilkår hvor søkeren legger ved dokumentasjon på innvilget spesialundervisning på 10. årstrinn.

Dersom skolen mottar flere søknader på særskilte vilkår enn disse angitte plassene, avgjøres inntaket ved loddtrekning. De søkerne som ikke får plass etter denne regelen blir overført til det ordinære inntaket, og kan få plass innenfor punkt 3. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere til å fylle de angitte plassene per 1. mars, overføres plassene til det ordinære inntaket.

2.     Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en norsk misjonsorganisasjon og som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntaket gjøres.

3.     Andre søkere til fullt årskurs prioritert etter karakterer fra ungdomsskolen. Til grunn for poengberegningen legges karakterene i samtlige obligatoriske fag fra ungdomsskolen. Poengsum for karakterer utregnes ved at karakterene for hvert fag summeres. Denne summer deles deretter på antall karakterer og multipliseres med 10.

4.     Søkere som ikke søker fullt årskurs.

Dersom flere søkere står likt i konkurransen om den eller de siste plassene, blir rekkefølgen mellom dem avgjort ved loddtrekning.

Det tas hensyn til ledige plasser i gruppene i fremmedspråk, nivå I og nivå II.

3.2  PRIORITERING VED INNTAK TIL VIDEREGÅENDE TRINN 2 (VG2) OG TRINN 3 (VG3)

Ved oversøking til ordinært inntak vil søkere prioriteres slik:

1.    Søkere som er elever ved Hans Nielsen Hauge videregående skole på søknadstidspunktet. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall plasser, prioriteres søkerne etter poeng fra Vg1 eller Vg2.

2.    Søkere til Vg3 som har permisjon fra skolen for å ta Vg2 i utlandet. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall plasser, prioriteres søkerne etter poeng fra Vg2. 

3.    Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en norsk misjonsorganisasjon som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntaket gjøres. Dersom det er ikke er tilstrekkelig antall plasser, prioriteres søkerne etter poeng fra Vg1 eller Vg2. 

4.    Søkere som søker fullt årskurs. Inntaket skjer etter poengsum fra vg1 eller vg2.

5.    Søkere som ikke søker fullt årskurs. Inntaket skjer etter poengsum fra vg1 eller vg2.

Dersom flere søkere står likt i konkurransen om den eller de siste plassene, blir rekkefølgen mellom dem avgjort ved loddtrekning. 

Klage

Avgjørelsen om inntak er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven §2, §18, §19, §28 og §29. Eventuell klage på avslag om skoleplass begrunnes skriftlig og sendes skolen innen fristen. Klagefristen er 3 uker (jf. Forvaltningsloven §29).

HNH VGS Hefte 2021

Nyttige artikler