Ny fagdokumentasjon eller duplikater

Etter du har gått ut fra HNH VGS kan det være du vil endre ditt vitnemål eller trenger et duplikat eller en oversettelse (til engelsk) av det du har fått.

Merk følgende:

I forskrift til privatskolelovas § 3-41, 3. ledd står: «vitnemål for elever skal skrives ut av skolen der eleven fullfører og består opplæringa. Skolen er også ansvarlig for å skrive ut vitnemål til elever som fullfører opplæringen, men først senere består alle fag» og i forskrift til opplæringslova § 3-42, står det: «Fylkeskommunen er ansvarlig for å skrive ut vitnemål til lærlinger og privatister som ikke tidligere har fått vitnemål».

Dette vil si at vi på Hans Nielsen Hauge VGS skriver ut vitnemål til deg om du har strøket i fag mens du gikk her, eller om du ønsker å forbedre et vitnemål du tidligere har fått fra oss. Dersom du slutter med et fag mens du er elev ved HNH VGS, og siden tar dette faget som privatist, må du henvende deg til fylkeskommunen i ditt hjemfylke. Da må du også legge ved all fagdokumentasjon for å få skrevet ut vitnemål.

Hvis du manglet fag for å få vitnemål fra HNH VGS, og fullfører som privatist, må du henvende deg til den fylkeskommunen hvor du sist fikk en standpunktkarakter for å få utstedt vitnemål – §3-42 i forskrift til opplæringsloven.

Hvordan få ny fagdokumentasjon?

Fyll ut skjema nedenfor for bestilling av ny fagdokumentasjon. I neste steg vil du få opplysninger om betaling av gebyr. Vi behandler ikke bestillinger om ny fagdokumentasjon før gebyret er innbetalt. Du må oppgi navnet du hadde da du var elev hos oss. Etter betalingen er registrert vil ny dokumentasjon sendes til oppgitt adresse eller utleveres på kontoret. HNH VGS vil ikke sende vitnemål på mail, da dette strider mot retningslinjene gitt fra datatilsynet.

Dersom du er ute etter duplikat av ditt vitnemål, må du først oppgi årsak til at originalen er tapt. Det kan ta opptil 14 dager før ny fagdokumentasjon foreligger, lengre ved ferier, helligdager eller ved uforutsette hendelser, som sykdom.

Dersom du har tatt nye fag eller forbedret karakteren i ett eller flere fag, og ønsker disse inn på din fagdokumentasjon, sendes kompetansebevis til oss per post eller leveres til oss på kontoret. Merk at dokumentasjonen må være stemplet og underskrevet av offentlig institusjon, utskrift fra privatistweb godtas ikke. Du må be om å få utstedt et kompetansebevis fra skolen / institusjonen du har tatt fag hos.

Administrasjonsgebyret er på kr. 250,-. Unntaket er dersom du opprinnelig fikk kompetansebevis, fordi du ikke bestod fag eller eksamen og nå leverer dokumentasjon slik at du oppfyller kravene til vitnemål.

Anmodning om vitnemål eller kompetansebevis

Bestemmelser om dokumentasjon er hjemlet i Forskrift til privatskolelova § 3-41, 3 ledd. Privatister og tidligere elever må selv be om ny dokumentasjon. Hvis du manglet fag for å få vitnemål fra HNH VGS, og fullfører som privatist, må du henvende deg til den fylkeskommunen hvor du sist fikk en standpunktkarakter for å få utstedt vitnemål §3-42 i forskrift til opplæringsloven.

Ferdig vitnemål / kompetansebevis sendes per post eller utleveres på kontoret fra august til juni.

Kryss av (du kan sette flere kryss): *

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at HNH VGS lagrer og behandler dine personopplysninger iht. våre personvernvilkår.