Ny elev? Alt du må vite til skolestart

Onsdag 17. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon som kan være kjekt for deg å vite om før skolestart.

Oppmøte første skoledag

Alle elever møter til følgende tider onsdag 17. august:
Elever i Vg1 møter kl. 09:00 på HNH
Elever i Vg2 møter kl. 10:00 på HNH
Elever i Vg3 møter kl. 10:00 på HNH

Målet for første skoledag er å bli kjent med skolen, kontaktlærere og medelever.

PC-ordning

Elevmaskiner blir levert ut i løpet av den første uken sammen med en skolesekk. Dere får med en låneavtale som må signeres av foresatte før maskinen deles ut.

Lærebøker

Alle elever på Vg1 får gratis trykte læremidler og gratis tilgang til digitale læremidler. Du vil få alle lærebøker utdelt på skolen i løpet av den første/andre skoleuka. Kalkulator må du kjøpe selv, men vent med dette til du har snakket med mattelæreren din.

iSkole – Skoleadministrativt system

iSkole vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, fravær, prøveoversikt, anmerkninger og karakterer. Du kan også levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre flere andre handlinger i systemet.

Gym

De fleste gymtimer foregår på Family Sports Club. Dere får medlemskap på senteret som også kan brukes utenom skoletid. Dere vil få en orientering om og omvisning på Family den første/andre uken.

Valg av matematikkfag

Du vil bli orientert nærmere i de første mattetimene om ditt valg av læreplan for matematikk:

  • Teoretisk (T) – Mer krevende og beregnet for dem som ønsker å ta matematikk utover det obligatoriske kurset. Kreves for videre realfagsstudier etter vgs for å studere ingeniørfag, medisin, veterinær, arkitektur og sivilingeniør.
  • Praktisk (P) – Alle elever må minimum ha praktisk matematikk.

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november. Elever som går studiespesialisering har rett på utstyrsstipend.

Les mer om lån og stipend

iSkole

Du vil få din egen bruker i systemet iSkole i løpet av den første uken. Her ligger timeplaner, ukeplaner, oversikt over prøver, fravær og mange andre viktige ting.

Skoletur

Før høstferien drar VG1 på overnattingstur til Fangekasa i Aremark. Dagene fylles med faglige og sosiale aktiviteter.

Se bilder fra tidligere skoletur

Skoleskyss

Alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss til og fra skolen må søke om det hvert år. Du har krav på gratis skoleskyss hvis du bor mer enn 6 km fra skolen. Du må søke selv via “MinSkyss” som er en nettbasert løsning. Det er viktig at du følger med på statusen for søknaden din.

Les mer om skoleskyss i videregående skole

Parkering

Parkering skal foregå i området rundt skolen på anviste plasser. Det anbefales å parkere i Apenesfjellet parkeringshus. For to-hjulinger er det parkeringsplass rett utenfor skolen.

Les mer om parkering i Fredrikstad

Skolebevis

Alle elever får utlevert skolebevis som dokumenterer at du er elev ved Hans Nielsen Hauge VGS. Det er nyttig for deg i skolehverdagen og kan brukes til:

  • Adgang til skolen
  • Logge inn på printer/kopimaskin
  • Låne bøker på skolebiblioteket
  • Få rabatt på billetter til bl.a. kollektivtransport

Skoleferier og fridager

Her ser du skoleruta for kommende skoleår.

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole?

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Hjelp og rådgivning

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Vår spesialpedagogiske rådgiver kan gi deg informasjon og veiledning for spesielt tilrettelagt opplæring, koordinere spesialundervisning og bistå i søkeprosesser for elever med spesielle behov. Vår sosialrådgiver bistår når utenomfaglige saker gjør det vanskelig å være ungdom, med andre ord å få kontakt med hjelpepersoner utenfor skolen, følge opp saker knyttet til krenkelse av elever, organisere samarbeid med BUP og bistå i forholdet mellom hjem og skole.

Skolen har en spesialpedagogisk rådgiver og en sosialrådgiver som kan hjelpe deg.

Rektors hilsen

Rektor Hanne Tulluan ønsker deg velkommen til Hans Nielsen Hauge videregående skole.

Les rektors hilsen

Velkommen til skolestart!

Andre spørsmål?

Har du andre spørsmål eller ønsker å snakke med oss kan du ta kontakt via mobil eller e-post.

E-post: post@hnhvgs.no
Telefon: 40 63 88 32