Møt de ansatte

Her finner du alle ansatte ved skolen.

Administrasjon

Christopher Mentzoni

Christopher Mentzoni

Administrasjonsleder

Send e-post

Leif Løkke

Leif Løkke

Inspektør

Send e-post

Martin Gulbrandsen

Martin Gulbrandsen

Rektor

Send e-post

Synnøve Rostad

Synnøve Rostad

Skolesekretær

Send e-post

406 38 832


Elevtjenester

Kristine Rasmussen Larsen

Kristine Rasmussen Larsen

Spesialpedagogisk rådgiver

Send e-post

Terje Sandtorp

Terje Sandtorp

Sosialrådgiver

Send e-post


Faglærere for studiespesialisering med realfag

Elise Berggren

Elise Berggren

Faglærer

Send e-post

Håkon Markus Lund

Håkon Markus Lund

Faglærer

Send e-post

Katrine Dale Bjordal

Katrine Dale Bjordal

Faglærer

Send e-post

Kristoffer Løset Øpstad

Kristoffer Løset Øpstad

Faglærer

Send e-post

Liv Vågen

Liv Vågen

Faglærer

Send e-post

Sergio Sarmiento

Sergio Sarmiento

Faglærer

Send e-post

Sonia Marie Topstad

Sonia Marie Topstad

Faglærer

Send e-post


Faglærere for studiespesialisering med samfunnsfag, språk og økonomi

Aaron Smith

Aaron Smith

Faglærer

Send e-post

Emil Hagen Kristiansen

Emil Hagen Kristiansen

Faglærer

Send e-post

Frode Granerud

Frode Granerud

Faglærer og Områdearbeider for NLM

Send e-post

Håkon Markus Lund

Håkon Markus Lund

Faglærer

Send e-post

Håvard Maurstad

Håvard Maurstad

Faglærer

Send e-post

Leif Løkke

Leif Løkke

Inspektør

Send e-post

Lillian Bisgaard

Lillian Bisgaard

Faglærer

Send e-post

Linn Klemsdal Gabrielsen

Linn Klemsdal Gabrielsen

Faglærer

Send e-post

Liv Vågen

Liv Vågen

Faglærer

Send e-post

Maria Celine Lundeby

Maria Celine Lundeby

Faglærer

Send e-post

Maria Dahl Skogen

Maria Dahl Skogen

Faglærer

Send e-post

Maria Lersch

Maria Lersch

Faglærer

Send e-post

Marie Hillesund

Marie Hillesund

Faglærer

Send e-post

Mats Kobbevik-Westgaard

Mats Kobbevik-Westgaard

Faglærer

Send e-post

Mina Kiserud

Mina Kiserud

Faglærer

Send e-post

Naomi Høiom

Naomi Høiom

Faglærer

Send e-post

Nils Sanne

Nils Sanne

Faglærer

Send e-post

Odette Olivares

Odette Olivares

Faglærer

Send e-post

Per-Kristian Kaldal

Per-Kristian Kaldal

Faglærer

Send e-post

Sonia Marie Topstad

Sonia Marie Topstad

Faglærer

Send e-post

Sven Arne Lundeby

Sven Arne Lundeby

Faglærer

Send e-post