For elever og foresatte

Her har vi samlet informasjon for deg som er elev og foresatt ved Hans Nielsen Hauge VGS.

Informasjon til nye elever

Vi ser frem til å ønske nye elever velkommen til Hans Nielsen Hauge VGS.
Her er informasjon som kan være greit for deg å vite om før skolestart.

Informasjon for foresatte

Her har vi samlet informasjon for deg som er foresatt ved Hans Nielsen Hauge VGS.
Vi har kontortid mandag – fredag fra 08.00 – 15.00

Mer informasjon

Skoletilbud

Som elev på HNH oppnår du resultater som åpner dørene til høyere studier og spennende karrieremuligheter etter videregående. Vi hjelper deg med å lykkes og inspirerer deg på veien.

Ordensreglement

Her finner du informasjon om vårt ordensreglement for et trygt og godt skolemiljø.

Skolerute 2022/2023

Her finner du skoleruta for Hans Nielsen Hauge VGS. Det kan forekomme endringer i løpet av skoleåret.

Eksamen

Her finner du informasjon om eksamen. I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Vitnemål

Vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp. Her finner du mer informasjon om vitnemål.

Elevrådet

Elevrådet består av to tillitsvalgte fra hver klasse og velges i starten av hvert skoleår. Her kan du se hvilke elever som representerer elevene dette skoleåret.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Skoleskyss

Østfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Østfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.