Category Skolestart

HNH Blogg

Er det mulig å bytte klasse?

Skolen innvilger i utgangspunktet ikke klassebytte etter skolestart. Samtidig er vi opptatt av et godt skolemiljø som gir de beste forutsetningene for trivsel og læring. Det gjøres ingen klassebytter de to første ukene etter skolestart. Hvis det etter to uker…

Må jeg ha en PC?

Alle elever ved skolen får utlevert en Macbook Air som skole-PC. Som elev låner du den i 3 år. Deretter leveres skole-pc tilbake til administrasjon, og for de som vil kan kjøpe ut maskinen til restverdien. Denne ordningen inngår i…

Hvor kan jeg søke om skoleskyss?

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til videregående skoler i fylket. I Østfold er det Østfold kollektivtrafikk som har ansvaret for skoleskyss til videregående skole. Søk om skoleskyss

Hvor ligger skolen?

Hans Nielsen Hauge VGS befinner seg midt i Fredrikstad sentrum med flotte, moderne klasserom og laboratorier. Gymtimene foregår i byen, naturen og på treningsstudio. Skolens adresse er Nygaardsgata 33A, 1606 Fredrikstad.