Hvor kan jeg søke om skoleskyss?

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til videregående skoler i fylket. I Østfold er det Østfold kollektivtrafikk som har ansvaret for skoleskyss til videregående skole.

Søk om skoleskyss