Er det mulig å bytte klasse?

Skolen innvilger i utgangspunktet ikke klassebytte etter skolestart. Samtidig er vi opptatt av et godt skolemiljø som gir de beste forutsetningene for trivsel og læring.

Det gjøres ingen klassebytter de to første ukene etter skolestart. Hvis det etter to uker er behov for å bytte klasse for å ivareta spesielle behov, ta kontakt med skolens rådgivere eller administrasjon.