Elevrådet


Elevrådet ved Hans Nielsen Hauge VGS

Elevrådet skal arbeide for læringsmiljøet, arbeidsmiljøet og velferdsinteressene til elevene på Hans Nielsen Hauge VGS og være rådgivende organ for skolens ledelse i saker som angår elevene.

Elevrådet består av 2 klassetillitsvalgte fra hver klasse som velges i starten av hvert skoleår.

Les mer i Retningslinjer for elevdemokrati ved Hans Nielsen Hauge VGS.


Elevrådet 2021/2022Johannes Flodin
PresidentEline Solvi
Visepresident

Representanter for klasse 1A

 • Marvin Agire

 • Maria Høidahl

Representanter for klasse 2A

 • Julie Brox Flodin

 • Mathea Fagerli Bjørnebekk

Representanter for klasse 3A

 • Johannes Flodin

 • Eline Solvi

Representanter for klasse 1B

 • Martine Elise Rangjord

 • Aleksander Nordbø

Representanter for klasse 2B

 • Andreas Kristiansen

 • Lotta Dorthea Fagerland-Taraldsen

Representanter for klasse 3B

 • Cornelia Debora Quist Jensen

 • Ola Kaufmann Bøckmann
Vegard Samuelsen
Kontaktperson