Kan jeg bytte skole eller utdanningsprogram etter skolestart?

Vi tar hjertelig i mot din søknad. Her er det løpende opptak og om vi ikke har ledige plasser vil du bli plassert på venteliste. Ta kontakt med skolens administrasjon via e-post eller telefon for raskest avklaring.

Ønsker du å bytte fra privatskole til en offentlig videregående skole må du henvende deg direkte til fylkeskommunen frem til 1. september og skolen etter 1. september.