Må jeg ha en PC?

Alle elever ved skolen får utlevert en Macbook Air som skole-PC. Som elev låner du den i 3 år. Deretter leveres skole-pc tilbake til administrasjon, og for de som vil kan kjøpe ut maskinen til restverdien. Denne ordningen inngår i skolepengene.