Har jeg rett til gratis skoleskyss?

Noen elever har rett på skoleskyss. Du har rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode