Tøffe tak og fine turer – HNH forbereder elevene på veien videre

“Du opplever større læringsglede når du er elev på en skole med et godt læringsmiljø. Hans Nielsen Hauge VGS er en slik skole.” 

Simon Laabak er sikker i sin sak når han omtaler skolen han gikk ut fra for snart to år siden. I dag går han andre året på en bachelor i barnevernspedagogikk på Høgskolen i Østfold og er aktiv lokalpolitiker. 

-HNH er gode på å bygge relasjoner mellom lærer og elev som gir gode resultater, sier Simon.

Vi har snakket med ham og flere andre tidligere og nåværende elever ved HNH VGS om hvorfor de valgte seg akkurat hit og hvilket utbytte de fikk ut av det. Flere av dem gjør som Simon og trekker frem det gode læremiljøet og tett oppfølging i små og oversiktlige klasser.

-Lærerne på HNH er gode på å se hele eleven. Både hvordan du presterer på skolen, men også hvordan du har det ellers. De vil deg det beste – alltid, sier Shahana Balakumaran som nå studerer medisin etter tre år på HNH. 

God og individuell tilpasning

Rebekka Pedersen går siste året på HNH og har veien peilet ut for skolegangen videre.

-Det neste året skal jeg gå på folkehøyskole på Hedmarktoppen. Deretter tenker jeg å studere i Bergen for å bli lærer. 

Rebekka ble oppmerksom på HNHs kvaliteter på grunn av storebroren. 

-Min bror gikk på HNH og hadde gode ting å si. I tillegg hadde jeg hørt veldig mye bra om både lærerne og skolemiljøet her. Det har slått til alt sammen. Jeg synes tilretteleggingen for meg slik at jeg skal prestere beste mulig har vært svært, god, sier Rebekka. 

Hun får støtte av Ola Kaufmann Bøckmann som også går siste året på HNH. 

-Under de siste årene med pandemi så har skolen lagt opp slik at vi får godt utbytte av undervisningen. Andre venner jeg snakker med på andre skoler kan ikke vise til like god oppfølging. Skolen har håndtert rødt og gult nivå på en god måte og gitt bra kvalitet på undervisning via Teams. Lærerne ringer rundt til hver og en elev for å være tett på. Det har vært supert, sier han.

Stiller krav til elevene

Medisinstudent Shahana trekker frem skolens varierte undervisningsformer, men også det at lærerne legger vekt på å skape gode studievaner.

-Det har vært nyttig for meg på min vei videre. På HNH lærte vi realfagene teoretisk, men ikke minst praktisk med mange ulike labforsøk. De varierte undervisningsformene på HNH og studieteknikkene som jeg har opparbeidet meg, gjorde at jeg var godt forberedt på studielivet etter videregående opplæring, sier hun.

Hans William Holbye gikk ut fra HNH våren 2021 og studerer nå journalistikk i Bergen. Han er glad for ballasten han har med seg fra videregående skole.

-Det er tøft å gå rett videre til universitetet, men på HNH lærte jeg å ta skole på alvor. Jeg har innsett at det er viktig med struktur og rutiner for å komme noe vei. Til tider opplevde jeg det som hardt på HNH med mange vurderinger og strenge karakterkrav, men når jeg nå som student ser tilbake på det, så er det ingen tvil om at det var viktig og riktig. Jeg er veldig fornøyd, sier Hans William som drømmer om en jobb innen radio eller TV. 

Valgfag som inspirerer

På Hamar er Audun Moksnes på skøytebanen som en del av undervisningen og aktivitetene på folkehøyskolen han går på. Han gikk ut fra HNH våren 2021 og tenker seg videre til Trondheim og økonomi- og ingeniørfag til høsten. 

-Jeg valgte Hans Nielsen Hauge på grunn av fagsammensetningen fordi jeg hadde en retning på hvor jeg ville videre. I tillegg hadde jeg hørt at lærerne her var tettere på hver elev med konstruktive tilbakemeldinger, sier han. 

Thyra Kjeldsen Ekker snakker gjerne også om fag og retning når hun som siste års elev har lagt planer for høsten.

-Valgfagene er krydderet i skolehverdagen. Jeg valgte en samfunnsfaglig retning og søker meg videre til enten jus eller markedsføring fra høsten av. På HNH er det god bredde i valgfagene og du kan sette sammen kombinasjoner som både utfordrer og inspirerer deg. Jeg fant min retning etter å ha hatt både markedsføring og politikk som valgfag, forteller Thyra. 

Sosialt miljø og reiser du husker

Felles for alle vi snakker med er at de opplevde en skole som la vekt på at elevene skulle trives i tillegg til å lære. En skole som ser hele mennesket og vet hva som skal til. 

-På skolen kjenner de fleste hverandre og det er små klasser og et oversiktlig skolemiljø. Rektor kan navnet til alle sammen, tror jeg. Så skal vi ikke legge skjul på at det er noe ekstra fint med reisene som er obligatorisk del av undervisningen hvert eneste skoleår. Jeg var i Spania i andre klasse og Frankrike i tredje klasse. Turer som både er opplæring, men selvsagt også et minne for livet. Det tar jeg med meg, sier Shahana.