“Jeg anbefaler HNH varmt til alle foreldre som jeg møter”

Foreldre som har barn på Hans Nielsen Hauge VGS, føler seg trygge på at elevene er godt rustet for videre studier etter tre år på skolen.

Eva Christin Bartholdsen har selv to barn med HNH-erfaring. Yngstejenta går i 2. klasse, mens sønnen hennes fullførte til sommeren 2022. Eva Christin er klar i sin tale:

Om jeg snakker med andre foreldre om våre erfaringer med HNH så sier jeg at det har vært en veldig riktig skole for oss og våre barn. Og det er mange årsaker til det. Spesielt vil jeg legge vekt på det faglige tilbudet og at skolen er god på å se den enkelte elevene. Om det er behov for tilpasning eller ekstra oppfølging så vil skolen alltid stå på for å legge til rette slik at elevene lykkes.

Eva Christin Bartholdsen, Mor til to barn ved HNH VGS

I foreldreundersøkelsen fra våren 2022 var det 41 foreldre som svarte på spørsmål fra skolen. Ni av ti foreldre svarte at det var “sannsynlig” at de ville anbefale HNH VGS til andre foresatte og elever.

Les også: Tøffe tak og fine turer – HNH forbereder elevene på veien videre

Anne Lise Johnsen er også mor til to HNH-elever. Datteren går i 1. klasse, mens sønnen gikk ut sommeren 2020 og studerer nå i Halden. Hun anbefaler skolen varmt.

– Jeg har snakket med andre foreldre som har vært i tvil om skolevalget og fortalt om våre erfaringer med skolen. Det har skapt nysgjerrighet hos dem og flere har blitt veldig fornøyd med at barna valgte HNH, sier Johnsen.

Les også: Videregående til høsten? På HNH tilbyr vi full realfagspakke, variert undervisning og et godt læringsmiljø

Elevene stiller godt forberedt

Skolen argumenterer selv med at de er faglig sterke, men hva mener foreldre og foresatte om det?

I undersøkelsen svarte 36,6 % at de trodde eleven var “veldig god forberedt” for videre studier etter tre år på HNH. 41,5 % svarte at eleven var “ganske godt forberedt”. Ingen svarte negativt på spørsmålet, men 22 % var nøytrale. Når foreldrene i den samme undersøkelsen ble bedt om å vurdere skolens styrker så var det disse som ble trukket frem:

  • Utvalget av programfag
  • Lærernes kunnskap og formidlingsevne
  • Personlig trygghet
  • Skolens plassering
  • Skolemiljø

For oss og mine barn vil jeg først og fremst trekke frem lærerne på HNH. De holder høyt kunnskapsnivå og ikke minst så ser de den enkelte eleven og skaper et godt skolemiljø.

Anne Lise Johnsen, Mor til to barn ved HNH VGS

Les også: – Om jeg skal søke på HNH? Garantert! Vi har hatt elever på hospitering.

Tilrettelagt for enkeltelever

Mange foreldre trekker frem at HNH VGS har et godt rykte og tilbyr tett oppfølging. Eva Christin Bartholdsen stiller seg bak dette.

– Mine barn har fått svært god oppfølging og tilrettelagte planer. Vi opplever også at skolen lytter til foresatte om det er ting vi ønsker å ta opp. De er ikke låst til en skoleplan uten å vise fleksibilitet, sier hun. Samtidig trekker Bartholdsen fram skolens beliggenhet i sentrum av Fredrikstad som positivt.

Les også: – Førsteinntrykket stemte godt. Hør hvorfor VG1 elevene valgte HNH VGS

Strenge krav

I spørsmålet om karaktersetting og skolekrav så er foreldregruppa mer splittet, viser undersøkelsen. Ingen er misfornøyd, men gir uttrykk for at det er høye krav som stilles elevene og flere opplever at karakterene settes strengere her enn på offentlige skoler.

“Jeg opplever at karaktersettingen er strengere hos dere enn på andre offentlige videregående skoler i området,” skriver en foreldrerepresentant i svarskjemaet til undersøkelsen. Elevene som har fått det samme spørsmålet, svarer i flertall at de er “fornøyd” med karaktersettingen ved HNH.

Les også: Martin er HNH-rektor med ambisjoner på skolens vegne. «Kvalitet» er et nøkkelord.

Elevens eget skolevalg

Hvem som foretar selve skolevalget i hjemmet er delt, men undersøkelsen blant foreldrene viser at det i stor grad er elevens eget valg å søke seg inn på HNH VGS. Nesten alle svarer at elevens ønske var “viktig” eller “veldig viktig”.

Vi har snakket om HNH hjemme, men det var barnas eget valg hvor de ville gå. For datteren min var det helt avgjørende at hun besøkte skolen og fikk oppleve atmosfæren der. Da hun kom tilbake fra disse dagene var hun helt sikker i sin sak om at det måtte bli søknad til HNH, sier Anne Lise Johnsen.

Anne Lise Johnsen, Mor til to barn ved HNH VGS

Da passer det også å minne om at søknadsfristen for neste skoleår er 1. mars.

Les også: Studiespesialisering til høsten? Her er 5 gode grunner til å søke på HNH