Skoleskyss for elever ved skolen

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. Det er Østfold Kollektivtrafikk som har ansvaret for skoleskyss i fylket vårt.

Foto: VGPS

Foto: VGPS

Hvem kan få gratis skoleskyss?

Noen elever har rett til gratis skoleskyss. For eksempel hvis de:

 • bor en viss avstand fra skolen (6km)
 • har nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk
 • av andre grunner ikke kan gå til skolen

Har du spesielle behov kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Slik søker du om skoleskyss

Har du rett på gratis skoleskyss må du søke hos Østfold kollektivtrafikk Når du har søkt får du utdelt busskortet på skolen.

 • Alle elever i videregående skole i Østfold må hvert år søke om skoleskyss via ostfold-kollektiv.no.
 • Husk å søke så snart du har fått beskjed om hvilken skole du skal gå på.
 • Elever som trenger skoleskyss på grunn av spesielle behov, søker om skoleskyss via skolen.

Hvilken kollektivtransport kan jeg bruke?

Du kan bruke all form for kollektivtransport, f.eks.:

 • buss
 • tog
 • T-bane
 • båt

Det er kollektivselskapet som avgjør om du kan ta drosje til skolen. Har du rett på skoleskyss skal du ha en akseptabel reisetid, men har ikke rett til et bestemt transportmiddel.

Hvordan måles avstand til skolen?

Avstanden måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei (både offentlig og privat vei).

For å måle avstanden, kan du bruke Ruter eller Google Maps.

Bruk appen ØstfoldBillett

Du kan nå få busskortet ditt i appen ØstfoldBillett. Du må sende inn ny søknad i MinSkyss og registrere telefonnummeret ditt både der og i appen, slik at bussbilletten kan sendes til deg. Ønsker du et fysisk busskort i stedet, send en e-post til skoleskyss.okt@viken.no.

Ofte stilte spørsmål

Når kan jeg bruke busskortet?

Reisekort med skolebillett er gyldig for reiser mellom bosted og skole på skoledager. Det kan normalt ikke brukes på kvelder.

For å finne klokkeslettet busskortet er gyldig, kontakt Østfold kollektivtrafikk.

Jeg har glemt noe på bussen

Da må du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk.

Jeg har mistet busskortet

Hvis du har et fysisk busskort og har mistet det, ta kontakt med skolen.

Hvordan legger jeg inn søknad?

Har du rett på gratis skoleskyss må du søke hos Østfold kollektivtrafikk Når du har søkt får du utdelt busskortet på skolen.

 • Alle elever i videregående skole i Østfold må hvert år søke om skoleskyss via ostfold-kollektiv.no.
 • Husk å søke så snart du har fått beskjed om hvilken skole du skal gå på.
 • Elever som trenger skoleskyss på grunn av spesielle behov, søker om skoleskyss via skolen.

Kontaktinformasjon til kollektivselskapet

Alle søknader og klager om skoleskyss behandles av Østfold kollektivtrafikk.

Kontaktinformasjon til Østfold kollektivtrafikk

Østfold kollektivtrafikk har ansvar for skoleskyss for elever i kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

Klage på skoleskyss

Du kan klage på vedtaket dersom du har fått avslag på søknaden om skoleskyss.

Les mer om å klage på vedtak om skoleskyss på ofk.no

Elevene vil få reise gratis ut uke 35 frem til den 4. september for innkjøring av nye billetter i app og nye busskort for de som heller ønsker det.t. Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.