– Førsteinntrykket stemte godt

For mange av HNHs elever ga hospiteringsdagene på skolen et viktig førsteinntrykk. Sanna, Amelia og Theodor er godt inne i sitt første år og godt fornøyd med sine valg av videregående skole.

Det var jungeltelegrafen førte til at Theodor valgte å hospitere på HNH høsten 2021. 

-Jeg hadde hørt mye bra om skolen, blant annet at den holdt høyt faglig nivå, derfor ville jeg sjekke ut HNH på hospiteringen, forteller Saltnes-gutten som satt igjen med et godt inntrykk etter to dager på skolen.

-Jeg husker godt naturfag med Liv Vågen der det ble en del snakk om formler, sier han.

Theodor Alexander Olderøy Tvete

-I tillegg merket jeg meg at engelsklærer Aaron Smith var amerikaner. Jeg tenkte at det var fint å kunne ha en engelsklærer som har den bakgrunnen, legger han til.

God søsken-reklame

HNH er en skole som tiltrekker seg flere søsken. Sanna Sofie Bredholt Jacobsen har en søster som allerede er elev ved HNH, valget var derfor enkelt når det kom til hvilken skole hun skulle hospitere på:

-Storesøsteren min har fortalt mye om skolen, dessuten kjenner jeg flere andre som har gått på HNH, så da ble det naturlig å velge seg hit, sier hun.

Etter snart tre måneder som elev ved skolen, er også Sannas erfaring at hospiteringen samsvarer godt med hvordan skolehverdagen er.

-På hospiteringen fikk vi være med på ordinær undervisning med andre elver, vi fikk gjøre kjemiforsøk, noe jeg synes var veldig gøy, og i tillegg fikk vi delta i en engelsktime med en veldig engasjert engelsklærer. Jeg har ikke vært så glad i engelsk tidligere, men dette har virkelig endret seg nå, sier hun.

Får toppskår fra elever 

I en elev- og foresattundersøkelse som ble gjennomført våren 2021 ble elevene spurt om hva de synes om HNH på en rekke felt. Svarene herfra underbygget inntrykket som elevene vi har intervjuet, sitter med. Det som skåret aller best var skolens bruk av teknologi. På dette feltet er ingen elever på “misfornøyd-siden” av skalaen. Samtidig får skolen toppscore på geografisk plassering og personlig sikkerhet. 

Dette er gode skussmål å få fra kravstore elever. I undersøkelsen svarte 131 elever fordelt mellom alle de tre klassetrinnene med flest fra 1. klasse. 

Et skolebygg som fungerer er viktig, men det er lærerne som skal formidle kunnskapen, som er aller viktigst for å fremstå som en god skole. På spørsmål om lærernes kunnskapsnivå og formidlingsevne, svarer elevene at de er veldig fornøyd eller fornøyd.

I undersøkelsen ble alle elevene også bedt om å vurdere hvorvidt de er faglig klare og praktisk klare for videre studier etter tiden ved HNH. Svarene er ikke sortert på klassetrinn, men kun 15 elever av 131 som svarte, mener at de ikke er faglig klare for videre studier. Den store andelen av elevene mener de er enten veldig klare eller litt klare for videre studier, både faglig og praktisk. Og som ungdommer flest er det endel som er usikre på hva fremtiden vil bringe. 

Foreldrene legger vekt på oppfølging

Det var 41 foreldre som svarte på en tilsvarende undersøkelse og resultatene skiller seg ikke mye fra det inntrykket elevene gir uttrykk for. 

Da deres barn skulle søke videregående skole så var det tett oppfølging, elevens eget ønske og skolens gode rykte som det ble lagt mest vekt på. 

Samtidig har foreldre i enda større grad enn sine barn troen på at HNH vil gjøre elevene faglig forberedt på det videre studielivet. 

Over 90 prosent av foreldrene svarer at det er sannsynlig at de vil anbefale skolen til andre foresatte og elever.

Blant elevene er det 95 prosent  som svarer at de vil anbefale HNH for familie, venner og kjente.

– Jeg vil anbefale tiendeklassinger å komme på hospitering og velge HNH. Her finner man engasjerte lærere, elever som virkelig legger ned en innsats i skolearbeidet og et positivt læringsmiljø, slår Sanna Jacobsen fast.

Sanna Sofie Bredholt Jacobsen

-Man kunne kanskje tenke at lærerne brukte sine aller beste undervisningsopplegg for å imponere elvene på hospiteringen, med det viser seg at opplegget som ble gjennomført disse to dagene godt speiler hvordan undervisningen er til daglig her på skolen, med mye variasjon, sier Amelia Justine Oliver og føyer til:

– På HNH får du dessuten et godt læringsmiljø, alle lærerne er hyggelige og snakker gjerne med deg når du møter dem i gangene. Det er en liten skole, men samtidig nok av medelever å spille på.

Amelia Justine Oliver

Hospitering på videregående skoler er et tilbud til alle tiendeklassinger i Fredrikstad og omegn som går over flere dager. Påmelding skjer på din ungdomsskole.