Sommerhilsen fra rektor

Hei, og snart god sommer. Det er med en viss grad av vemod jeg skriver dette som blir min siste sommerhilsen her fra Hans Nielsen Hauge videregående skole. Etter ferien starter jeg som assisterende rektor med ansvar for videregående opplæring på Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo. Det gleder jeg meg virkelig til, men ser samtidig tilbake på åtte fantastisk spennende år her på HNH.

Jeg har fått være med på å starte opp en helt ny videregående skole i Fredrikstad, en skole som på disse årene har fått solid fotfeste og som står for gode verdier. Vi ønsket å skape en liten skole med studiespesialisering og hvor de som går her vet hva de får. Det har vært viktig for oss å skape gode læringsmiljøer og å se hver enkelt elev. Samtidig vil vi formidle kristne verdier og være en skole som skiller seg ut i mengden. Hans Nielsen Hauge vgs skal forme bevisste ungdommer med god dannelse som vil klare overgangen til studie- og arbeidslivet på en god måte. 

Hvert eneste år ser jeg elever gå ut herfra og videre til spennende studier og nye, interessante oppgaver. Jeg tenker ofte på dem som kanskje ikke hadde de beste forutsetningene for å lykkes da de begynte hos oss, men som har klart det likevel. Og det er de opplevelsene og erfaringene som varmer aller mest. Der vi ser at vår innsats utgjør en forskjell. Våre metoder, vår nærhet, nestekjærlighet og oppfølging har gjort elevene i stand til å mestre og å komme seg videre. For mange elever har HNH på denne måten vært med på å definere det videre livsløpet. 

Hans Nielsen Hauge vgs skal være en skole som går i vår navngivers fotspor. Hans Nielsen Hauge var en mann som var opptatt av nyskapning, innovasjon og teknologi. Mange forbinder ham med etableringen av det industrielle Norge og selve gründersjelen i norsk næringsliv. Han er nok fortsatt undervurdert av mange, men vi formidler gjerne det han sto for. Også når det gjelder å ta samfunnsansvar. Hauges mål, foruten å misjonere, var å bidra til økt dynamikk og omstilling i samfunnet gjennom skolering og entreprenørskap. Han ønsket å bidra til økt sysselsetting og varig verdiskapning.

Jeg blir stolt når vi får tilbakemeldinger fra elever som går videre fra vår skole, om at de har utviklet seg, fått gode studievaner og teknikker, samtidig som de har lært å tenke selvstendig og kritisk. Samtidig har de fått med seg en god porsjon dannelse og sunn fornuft i bagasjen. Da har vi gitt dem en god, haugiansk ballast. 

Jeg har nok også hatt med meg mye av denne gründer-spiriten inn i rektor-rollen og det har vært nyttig i perioden som ligger bak oss. På disse årene har vi funnet vår plass i Fredrikstad-skolen og befestet vår posisjon som en solid læringsarena. Derfor kan det være fint med et rektorskifte nå og at en ny rektor gis mulighet til å drive skolen videre i en ny fase. Samtidig er det sårt å ta farvel med så mange gode kolleger som jeg har blitt uendelig glad i gjennom disse årene. Ofte er det slik at jeg som rektor får æren for ting som lærerne gjør og det er viktig å vite at de er de som er hjernen, nervene og blodårene i  kroppen. 

Til alle elever som vi nå tar farvel med, til elevene som går her på skolen og til de nye som skal begynne – dere har så mye å se frem imot. Dere må omfavne hverdagene, glede dere over å kunne lære, åpne opp for vennskap og skape gode opplevelser for dere selv og dem rundt. Vær gode medmennesker, ta vare på hverandre og ha en riktig god sommer!