Martin er HNH-rektor med ambisjoner på skolens vegne

“Kvalitet”. Det er ordet som går igjen når den nye rektoren på Hans Nielsen Hauge VGS skal beskrive sine ambisjoner for skolen i tiden som kommer.

Vg2-elevene Maria Elisabeth Høidahl og Marvin Agire fikk anledning til å intervjue skolens nye rektor, Martin Gulbrandsen (43) og åpnet med å spørre hvorfor han søkte jobben han nå har fått.

-Jeg har hørt mye om skolen og kjenner både elever som har gått og går her, ansatte på skolen og foreldre som har barn her. Skolen har et godt rykte. Samtidig har jeg nå hatt ulike roller i den offentlige grunnskolen i 15 år og var klar for noe nytt. Det er spennende med nye utfordringer og nå er det videregående skole som gjelder, sier Martin Gulbrandsen med et smil når vi treffer ham på sitt nye kontor med utsikt mot gågata. 

Og det er kanskje fint at kontoret ligger vendt mot byen og ikke Glomma, for en funfact den nye rektoren deler om seg selv er at han blir veldig fort sjøsyk – så sant han ikke styrer båten selv. Og nå skal han altså styre HNH-skuta trygt videre etter at den forrige rektoren Hanne Tulluan, gikk videre for å jobbe på KG i Oslo. 

-Hva slags posisjon tenker du at HNH har blant de videregående skolene i Fredrikstad i dag?

-HNH står for gode verdier og for kvalitet. Vår beste reklame er de elevene som har gått ut fra HNH, som kan fortelle at de har med seg gode opplevelser, riktig studieteknikk og føler seg godt rustet for både studenttilværelsen og selve livet. Vi er en liten og oversiktlig skole hvor alle blir sett og får den oppfølgingen de trenger. Det er viktig å skape gode læringsarenaer og være en skole som formidler verdier som former mennesket. 

-Hva betyr det at HNH er en kristen skole, tenker du?

-Jeg synes det er en spennende side av skolen og det appellerer selvsagt til meg som selv er kristen. Vi opplever et sekularisert samfunn hvor spørsmål om tro får stadig mindre plass. Mange unge bærer på slike eksistensielle spørsmål. Spørsmål som vil være med på å forme dem videre som mennesker. HNH kan være et fint sted å få svar og diskutere slike spørsmål, tenker jeg.

-Er kristne skoler bedre enn andre?

-Nei. Men det er et potensiale og noen grunnleggende verdier som kan komme bedre til uttrykk i skoler med kristen formålsparagraf.

-Hva er dine visjoner for skolen du nå tar over som rektor for?

-Jeg er en ledertype som er nysgjerrig og liker mennesker. For meg står ikke visjonene alltid skrevet med store bokstaver, i hvert fall ikke på forhånd. Det er viktig å forvalte og bygge videre på alt det gode som HNH har og står for i dag. Videreutvikle over tid og påvirke hver enkelt lærer og elev. Vi er nå en liten og sentrumsnær skole. Lokalene her begrenser oss i forhold til hvor mye skolen kan vokse, men det er heller ikke det viktigste nå. Vi skal være en trygg skole med god på kvalitet på undervisning og oppfølging. Rett og slett et godt sted å lære og et godt sted å være. 

Martin trives godt på tur. Her med kona Christine og sønnene Samuel og Joel.

– Som elever er vi opptatt av det nye karaktersystemet – hva synes du om det egentlig?

– Dette er jo ikke unikt for vår skole, men treffer hele undervisningssektoren. Jeg mener det er en utvikling til det bedre fordi vi fjerner en del av karakterpresset og gir rom for de konstruktive tilbakemeldingene. Det vil selvsagt ta litt tid å venne seg til det nye systemet både for elever og lærere. Skolevesenet er generelt ikke så gode på endringer vet jeg av erfaring, men HNH skal være best i klassen også her. På sikt tror jeg gode fremovermeldinger vil styrke elevenes mulighet til å utvikle seg.

– Hva skal du gjøre for å bli en populær og respektert rektor på HNH?

– Det er slike ting en må gjøre seg fortjent til. Min plan er at jeg skal være god på å vise at jeg bryr meg og sette av tid til møter med både elever og ansatte på skolen. Så er jo jobben som rektor også slik at en må ta en del avgjørelser som ikke alltid er like populære, og da må de være godt begrunnet. Jeg skal jobbe for det beste for HNH, og håper det gir resultater.

– Hva er det som gjør HNH til en attraktiv videregående skole?

– Det er blitt hardere konkurranse mellom videregående skoler i Fredrikstad og 10. klassingene har mye mer å velge mellom nå enn tidligere. Jobben vår er å tiltrekke oss de elevene som er motiverte og har lyst til å lære. Da kan vi løfte frem alt det gode arbeidet som legges ned her på skolen. For eksempel deltar elever fra HNH i flere ulike kunnskapskonkurranser og gjøre det skikkelig skarpt i konkurranse med de aller flinkeste fra hele landet. Det er det grunn til å være stolt av. I tillegg hevder vi å ha de beste lærerkreftene, trygt og godt skolemiljø og vi inviterer med elevene på spennende aktiviteter og studieturer til utlandet. Det gjør det til et enkelt valg, tenker jeg.

Og vi som er elever, kan ikke si oss uenig i påstanden. Takk for praten og lykke til som rektor på HNH.

_____

  • Navn: Martin Gulbrandsen (43)
  • Bosted: Øyenkilen
  • Familie: Kone (Christine) og sønnene Samuel (15) og Joel (14)
  • Hobbyer: Har en hund med navn Solo (gordon setter), er glad i friluftsliv og driver småviltjakt. Følger opp sønnene med fotball i Gressvik IF og øver på å være god tilskuer. Spiller selv fotball med en kameratgjeng en gang i uken. Har vært med å bygge opp menigheten “iFellesskap” som består av 20-30 personer som har samlinger på Solbukta og private bibelgrupper. 
  • Funfact: Blir lett sjøsyk og bilsyk. Må helst styre båt eller bil selv og kan for all del ikke sitte bakovervendt på toget.