Strandrydding i Fredrikstad og på Hvaler

Fredag 7.mai var VG1 på strandrydding flere steder i Fredrikstad og Hvaler som en del av frivillig arbeid i kristendomsfaget. Vi tar forvalteroppdraget på alvor og ønsker en søppelfri natur til beste for mennesker og dyr.