Når er fristen for å svare på tilbud om skoleplass/venteliste?

Bekreft om du takker ja/nei til skoleplass hos oss så raskt som mulig. For offentlige skoler er det typisk 1 uke etter hovedinntaket, altså slutten av juli.

Svar i god tid, og sørg for å ha kontroll på fødselsnummer og passord til pålogging via iSkole.