Hvilke karakterer søker jeg med?

Du søker med «julekarakterene». Søkere ettersender karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag, f.eks. Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) ettersender per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.