Høstaktivitetsdag og pølsesalg til misjonsprosjektet

Det har blitt en tradisjon på HNH å ha en halv dag ute i Fredrikstadmarka i løpet av uke 37. I år var intet unntak, på onsdag pakket vi med oss utstyr til aktivteter og gikk opp til Dam 2.

Her startet vi med pølsesalg fra Misjonsprosjektkomiteen som samler inn penger til et bistandsprosjekt i Mali. De kommer til å fortelle oss mer om hva dette prosjektet går ut på senere, men kort fortalt handler det om å hjelpe lokalbefolkningen til å sanere matjorda etter omfattende gullgraving har gjort den ubrukelig for landbruket.
Prosjektet fikk inn 2050,- kr på pølsesalget.


IMG_6429.png


IMG_6420.png


IMG_6425.png


IMG_6416.png


IMG_6473.png

For å ivareta smittevern startet pølsekøen med Antibac hos Christopher etter gjennomført betaling med Vipps. Deretter fikk en lompe fra Alvilde. Frode delte ut pølser og Nora og Nora tok seg av å dele ut sennep og ketsjup.

Etter at pølsene var fortæret ble elevene delt opp i grupper og sendt ut på natursti av gymlærer Mats.

Det ble en flott dag ute i naturen og en fin start på det nye skoleåret.