Kick-off på Fjellhaug


IMG_6317 (1).png

I helgen var 24 elever fra tolv av NLM VGS sine skoler samlet på Fjellhaug i Oslo på Kick-off for misjonsprosjekter. Sofie Bragstad og Filip Borgen Andersen representerte Hans Nielsen Hauge VGS. Dette året var det også med ansatte fra seks av skolene, blant annet Einar Belck-Olsen som er nyansatt hos oss.

På samlingen har elevene fått lære om NLM som misjonsorganisasjon og hvordan de jobber med kristent misjonsarbeid og bistand i Sør-Amerika, Afrika og Asia.


IMG_6235.png

data-animation-override>
Misjonsoppdraget i de tradisjonelle misjonslandene er på mange måter ferdig: «Mission Accomplished».
— Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM

Informasjonsleder i NLM, Espen Ottesen, holdt et foredrag om hvordan misjonsorganisasjonene i verden jobber i dag og om The No-Choice People, de som bor i land der det er svært vanskelig å drive kristen misjon, eller der de kristne blir forfulgt. — Misjonsoppdraget i de tradisjonelle misjonslandene er i stor grad ferdig: «Mission Accomplished». Der er det nå aktive, lokale kirker som driver sitt eget kristne arbeid. I tiden fremover vil vi i større grad gå inn i områder der vi må jobbe på helt andre måter enn det vi har gjort til nå.


IMG_6279 (1).png

data-animation-override>
Uten den innsatsen som elevene legger ned, hadde vi ikke kunne opprettholdt det trykket vi har ute i prosjektene våre.
— Hans Arne Sanna, leder av NLM Utland

Leder for NLM Utland, Hans Arne Sanna, fortalte om NLMs historie, misjonsarbeid og de ulike prosjektene de har i de ulike landene. — Målet vårt er Verden for Kristus, og det gjør vi gjennom evangeliserende og diakonalt arbeid. Misjonsprosjektene på skolene er veldig viktige for NLM. Uten den innsatsen som elevene legger ned, hadde vi ikke kunne opprettholdt det trykket vi har ute i prosjektene våre. De bidrar med en betydelig del av utenlandsbudsjettet vårt. Men kanskje enda viktigere er den kontakten disse prosjektene skaper mellom oss som eierorganisasjon og skolene våre i Norge.


IMG_6251.png

Deltagerne fikk også en innføring i bistandsfaglig arbeid og markedsføring av misjonsprosjekter. Deler av dagen ble brukt på gruppearbeid hvor elevene la planer for hvordan de skal gjennomføre misjonsprosjektene ved sine skoler, med aktiviteter, markedsføring og rekruttering av elever til å delta i innsamlingen.

 


Famileprosjekt i Sør-Amerika


IMG_6303.png

Elevene på Hans Nilsen Hauge skal i år samle inn til et familieprosjekt i Sør-Amerika. Nærmere bestemt i Peru og Bolivia. Dag to fikk Sofie og Filip, sammen med de andre skolene som skal samle inn til Peru og Bolivia, møte Kjell Jaren som er NLMs Områdeleder for Sør-Amerika. På samlingen fikk de lære om landene Peru og Bolivia, om kultur, folk, land, tradisjon, historie og tro.

data-animation-override>
Dette handler om menneskeverd, og er det noe vi som kristen misjonsorgansisasjon skal jobbe med, så er det å lære mennesker om menneskeverdet og forebygge angrep på dette.
— Kjell Jaren, Områdeleder for Sør-Amerika og Vest-Afrika.

I Peru og Bolivia lever den kristne troen side om side med tradisjonell sjamanistisk tro i en slags synkretisme. Folk går i kirken og ber til jomfru Maria og helgenene samtidig som de ofrer til Moderjord og fjellgudene. Folk kjenner godt til den Kristne Gud og Jesus, men de har ingen personlig eller levende tro.

Familieprosjektet som vi skal være med å samle inn penger til i år, heter PARE (STOPP på norsk red.amn.) og handler om å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner. Seksuell trakassering og overgrep er et stort problem i Peru:

  • 7 av 10 jenter blir utsatt for trakassering før de er fylt 15 år

  • Hver dag blir 10 barn seksuelt misbrukt

  • 78% av disse overgrepene skjer innen nære relasjoner

Tallene er nok ganske like i Bolivia også. Derfor jobber NLM med å lære opp barn fra barnehagealder om at de har herredømme over sin egen kropp og at ingen har lov til å gjøre noe med kroppen deres som de ikke vil. Prosjektet følger barna videre gjennom oppveksten frem til de er voksne.

I november reiser to elever fra Hans Nielsen Hauge VGS på en ukes tur til Sør-Amerika for selv å møte menneskene NLM jobber med i PARE-prosjektet.