Gøy med ekskursjon!

18. – 19. oktober var biologiklassen på ekskursjon på undervisningsbåten Ny-Vigra III. Her fikk elevene utforske dyre- og plantelivet i og ved havet. I tillegg ble turen en god mulighet for å bli bedre kjent.


Stort læringsutbytte

I år, som i fjor, dro biologiklassen på ekskursjon med Ny-Vigra, en undervisningsbåt som driftes av Fredrikstad kommune og Blå Kors. Med gode fasiliteter om bord fikk elevene anledning til å innhente mye viktig informasjon om dyre- og plantelivet i Fredrikstadskjærgården. Resten av tiden ble brukt i strandkanten hvor elevene kartla det biologiske mangfoldet også her.


Engasjert biologilærer!

Engasjert biologilærer!

Biologilærer Elise Berggren er glad for at elevene får lære biologi også utenfor klasserommet. Hun kan fortelle om et vellykket opplegg med god, faglig forankring:

– Biologielevene har for tiden om økologi, og dermed passet det bra å reise ut på sjøen og på «tokt» med båten Ny-Vigra i Fredrikstads skjærgård. Med oss på turen var Roar fra Ny-Vigra, en formidabel formidler. Formålet med turen var å samle inn og finne ut hvilke dyr, alger og planter som lever i og ved havet. Vi skulle også prøve å forstå hvorfor de lever akkurat der de lever, altså hvilke tilpasninger de ulike organismene har. Et vel så viktig mål med turen var å skape nysgjerrighet og undring over livet rundt oss, og en bevissthet på at naturen er sårbar overfor menneskelige påvirkninger.

Elevene Hanna Gjerløw Solem (2A) og Håkon André Schulstad (3B) vare begge enige om at ekskursjonen hadde vært lærerik, og at det ble et fint avbrekk i en skolehverdag fylt med mye klasseromsundervisning.

– Hva fikk dere ut av ekskursjonen rent faglig?

– Vi gjorde mange forskjellige tester. Blant annet tok vi temperaturmålinger og sjekket saltinnholdet i vannet. I tillegg til dette fisket vi opp forskjellige arter på bløt bunn og hard bunn, og sorterte disse i kategoriene skalldyr, bløtdyr og fisk. Disse artene tok vi med oss til Strandstua, og gjorde artsbestemmelse på dem. Det som var av interesse, var hovedsakelig alle de artene vi fant som vi ikke hadde sett før! Spesielt var det kult med de store krabbene som Roar fisket opp, selv om vi har sett slike krabber før.

– Hva mener dere er fordelen ved å lære om biologi på denne måten?

– Fordelen ved å lære om biologi på denne måten er absolutt det at du er der og ser alt med egne øyne, og tester ting selv. Det var supergøy å få være med på å fiske opp alle de artene vi fant, og lære om de forskjellige artene. Roar var utrolig flink til å forklare alt nøye hele tiden.

– Hva var turens høydepunktet?

– Høydepunktet var turen i seg selv. Vi hadde det kjempegøy på båten med alle prøvene, men vi koste oss også veldig mye når vi bare var inne på Strandstua, spilte spill og så på film. Alle ble mye bedre kjent, og det er hyggelig!


Tekst: Per-Kristian Kaldal

Foto: Elise Berggren