ADMINISTRASJON

 

Hanne Tulluan
Rektor
Lærer i engelsk

hanne.tulluan(a)hnhvgs.no
T: 40 63 88 31

 
 

Synnøve Rostad
Skolesekretær

synnove.rostad(a)hnhvgs.no

 
 

Leif Løkke
Inspektør
Lærer i norsk

leif.lokke(a)hnhvgs.no

 
 

Christopher Mentzoni
Administrasjonsleder og vikarierende Studieveileder

christopher.mentzoni(a)hnhvgs.no

 

Hva kan Christopher hjelpe deg med?

Christopher Mentzoni er studierådgiver. Ta kontakt med Håvard dersom du trenger råd om fagvalg, videre utdanning, inntakskrav til studier, utveksling mm. Kontakt Christopher.


Rådgivere

 

Terje Sandtorp
Sosialrådgiver

terje.sandtorp(a)hnhvgs.no

 

Hva kan Terje hjelpe deg med?

Terje Sandtorp er sosialrådgiver. Terje kan tilby samtaler og gi råd og veiledning om personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som påvirker skolehverdagen. Terje formidler også kontakt med rette hjelpeinstanser (helsesøster, PPT, BUP, Familievern, Barnevern etc.). Kontakt Terje.

 

Kristine Rasmussen Larsen
Spesialpedagogisk rådgiver

kristine.larsen(a)hnhvgs.no

 

Hva kan Kristine hjelpe deg med?

Kristine Larsen er spesialpedagogisk rådgiver. Kristine kan hjelpe til med å tilrettelegge undervisningen for elever med lese og skrivevansker, eller andre fysiske og psykiske utfordringer. Kontakt Kristine.

 

Einar Belck-Olsen

Skolemiljøkoordinator og markedsføringskonsulent

einar.belck-olsen(a)hnhvgs.no

 

Hva kan Einar hjelpe deg med?

Einar Belck-olsen er Skolemiljøkoordinator og jobber med å utvikle det sosiale miljøet på skolen. Har du lyst til å bli med på en sosial aktivitet, være med å starte opp noe nytt eller gi tilbakemelding på noe som gjelder skolemiljøet kan du ta kontakt med Einar.


LÆRERE

 

Liv Vågen
Lærer i matematikk, kjemi og naturfag

liv.vagen(a)hnhvgs.no

 

Katrine Dale Bjordal
Lærer i matematikk
Kontaktlærer for 1A

katrine.bjordal(a)hnhvgs.no

 
 

Odette Sama Olivares
Lærer i spansk

odette.olivares(a)hnhvgs.no

 
 

Håvard Maurstad

Lærer i kristendom, historie og politikk Kontaktlærer for 3B

havard.maurstad(a)hnhvgs.no

 
 

Maria Lersch
Lærer i psykologi
Kontaktlærer for 2B

maria.lersch(a)hnhvgs.no

Mina Pettersen Kiserud
Lærer i spansk og religion
Studierådgiver

mina.kiserud(a)hnhvgs.no

 

Kristoffer Løset Øpstad
Lærer i matematikk og naturfag

kristoffer.opstad(a)hnhvgs.no

 
 

Linn Klemsdal Gabrielsen
Lærer i rettslære

linn.gabrielsen(a)hnhvgs.no

 

 

Elise Berggren
Lærer i biologi, geografi og kjemi
Kontaktlærer for 2A

elise.berggren(a)hnhvgs.no

 
 

Jon Stendebakken
Lærer i tysk

jon.stendebakken(a)hnhvgs.no

 
 
 

Maria Celine Lundeby
Lærer i norsk og religion
Kontaktlærer for 1B
maria.lundeby(a)hnhvgs.no

 
 

Filip Sekkelsten Dale
Lærer i engelsk og religion
Kontaktlærer for 1A

filip.dale(a)hnhvgs.no

 
 

Sonia Marie Topstad
Lærer i matematikk, fysikk og geografi

sonia.topstad(a)hnhvgs.no
 

 
 

Sergio Sarmiento
Lærer i matematikk og fysikk
Kontaktlærer for 1B

sergio.sarmiento(a)hnhvgs.no

 
 

Per-Kristian Kaldal
Lærer i norsk, samfunnsfag og sosiologi
Kontaktlærer for 2B

per-kristian.kaldal(a)hnhvgs.no

 
 

Maria Dahl Skogen
Lærer i norsk og historie
Kontaktlærer for 3A

maria.skogen(a)hnhvgs.no

 

Line Vanessa Flatin
Lærer i kroppsøving, spansk og kristendom
Kontaktlærer for 3B

vanessa.flatin(a)hnhvgs.no

 

Mats Kobbevik-Westgaard
Lærer i kroppsøving, norsk og kristendom
Kontaktlærer for 2A

mats.kobbevik-westgaard(a)hnhvgs.no

 
 

Aaron Smith
Lærer i engelsk
IT-ansvarlig
Kontaktlærer for 3A

aaron.smith(a)hnhvgs.no

 

Sigvart Andersen
Lærer i markedsføring

sigvart.andersen(a)hnhvgs.no


 

Frode Granerud
Frode er områdearbeider for NLM og er innom HNH ca. en gang i uken. Frode organiserer blant annet sosiale aktivteter for elevene.