Trygt og godt miljø

TRYGT OG GODT MILJØ

Alle elever har rett til et trygt og godt miljø.

På HNH har vi som mål at alle elever skal føle seg trygge og inkluderte. HNH skal være en mobbefri skole der vi bryr oss om hverandre. Vi vil ha et miljø preget av nestekjærlighet, respekt og omsorg. 

Opplæringsloven §9A sikrer alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø. ”Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Det betyr: 

Et skolemiljø som fremmer helse: Et skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager, og som er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse.

Et skolemiljø som fremmer trivsel: Et skolemiljø hvor alle elever kan trives og føler seg trygge, og som bidrar til at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være. 

Et skolemiljø som fremmer læring: Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser. nullmobbing_small_gul.png

Besøk gjerne Utdanningsdirektoratets hjemmesider NULLMOBBING.no.

 


vertikal.jpg

HVIS en elev opplever at han/hun ikke har et trygt og godt miljø har skolen en aktivitetsplikt. 

Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

  • Elever som opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen, kan henvende seg til kontaktlærer, faglærer, eller noen andre i personalet. 
     

  • Dersom en elev ikke har et trygt og godt miljø, eller en lærer får mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt miljø, skal dette meldes til kontaktlærer. Kontaktlærer melder saken til rektor. 

Hvis eleven (eller foresatte) vil kontakte noen som kan vurdere om skolen har behandlet saken riktig eller burde gjort mer, kan de kontakte statsforvalteren. 

Statsforvalteren vil behandle saken hvis: 

  • det er eleven (eller foresatte) som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt som melder saken

  • saken er tatt opp med rektor for mer enn én uke siden

  • saken gjelder skolemiljøet på den skolen eleven går. 

Elever kan kontakte Statsforvalteren via dette skjemaet eller ved å ringe kontakttelefon
91 37 38 22.