Søknadsskjema for VG1, VG2 og VG3 finner du her:


Informasjon til søkere

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars.
Søknader som sendes inn etter søknadsfristen 1. mars vil først bli behandlet etter at hovedopptaket er klart.
Se forøvrig skolens inntaksreglement.

Søknadsskjema
Søknad skjer med elektronisk søknadsskjema som du finner her. Søknaden må være fullstendig for å bli registrert. Mer informasjon om valg av fremmedspråk finner du her.

Ettersending av karakterer
VG1: Karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

VG2: Karakterutskrift fra 1. termin av VG1 ettersendes lastes opp i søknadsskjemaet eller per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

VG3: Karakterutskrift fra VG1 og 1. termin av VG2 lastes opp i søknadsskjemaet elelr ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

Melding om inntak
Svar vil bli meddelt søkere til Vg1 så snart inntaket er gjort.

Skolepenger
For skoleåret 2019/2020 er skolepengene kr. 18.500,-. Medlemskap i Spenst, lån av skole-PC og skolebøker er inkludert i dette beløpet. Skolepengene betales månedlig med 1850 kr i måneden i 10 måneder. Et depositum på 1000 kr betales ved bekreftelse av skoleplassen. Depositumet trekkes fra første ordinære betaling.

Spørsmål om betaling av skolepenger kan rettes til skolesekretær Synnøve Rostad.

Spørsmål
Spørsmål om søknad til HNH kan sendes til post@hnhvgs.no.
Du kan også kontakte oss via chatten som du finner lengst ned på siden, eller ringe oss på 40 63 88 32.