Rettslære

Rettslære er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet samfunnsfag. Du kan oppnå full fordypning i programfaget om du også tar Rettslære 2.

Rettslære handler om å forstå hvordan rettsregler bidrar til å bygge opp og ivareta et demokratisk samfunn. Faget skal bidra til at elevene får kompetanse om gjeldende rett og om hvilke rettigheter og plikter den enkelte har. I tillegg skal faget bidra til at elevene kan se en sak fra flere sider og komme med relevante argumenter.

Kjerneelementer i rettslære

  • Juridisk refleksjon
  • Juridisk metode
  • Rettsreglene i samfunnet

Nøkkelinfo

  • Fagkode: SAM3057, SAM3058
  • Eksamen: Muntlig eksamen (Rettslære 1), Skriftlig eller muntlig eksamen (Rettslære 2)
  • Ofte stilte spørsmål