Studiespesialisering med samfunnsfag, språk og økonomi

I en verden som bombarderer oss med informasjon, er en av fremtidens viktigste kompetanser å kunne skille mellom sant og falskt – vi må kunne beherske kritisk tenkning, som å kunne søke etter relevant informasjon fra ulike kilder og anvende kildekritikk.

Dette er linjen for deg som er opptatt av å forstå, analysere og forandre samfunnet. De ulike programfagene gir deg den bredden du trenger for å analysere hvordan ulike aktører – stater, bedrifter, grupper og individer, interagerer og sammen skaper samfunnet vi lever i. Vi fordyper oss i dagsaktuelle fenomener som globalisering og terrorisme, samtidig som vi dykker ned i historien for å se hva Platon og Kant kan lære oss.

Velger du denne linjen har du et godt grunnlag for videre studier innen samfunnsfag, økonomi, jus, kultur, litteratur, fremmedspråk eller psykologi. Disse studiene åpner for en karriere som blant annet jurist, økonom, psykolog, lærer, prest, bedriftsleder og historiker.

Hvorfor velge studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi?

Dette er vesentlig for aktiv deltakelse i informasjonssamfunnet. I flere av fagene vil du få praktisk innføring i vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne forskningsprosjekter.

Kommunikasjon- og samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiske fag og samfunnsfag, og vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av internasjonalisering, hurtige teknologiske endringer og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha kultur- og språkkunnskap.

Faget danner et godt grunnlag for videre studier innen økonomi og markedsføring. Dette er utdanninger som blant annet kvalifiserer til arbeid som markedskonsulent, innenfor reklamebransjen og etter noen års erfaring arbeid som bedriftsleder. En økonomiutdannelse er for øvrig en bred utdannelse som kvalifiserer for arbeid innen fagområder som økonomi og regnskap, markedsføring, logistikk, personalledelse, finans og ledelse.

Hvem passer språk, samfunnsfag og økonomi for?

Dersom du er interessert i temaer relatert til kultur og samfunn, og samtidig har et anlegg for språk, vil studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi være et godt valg for deg.

Hva kan du bli?

Utdanningsprogrammet språk, samfunnsfag og økonomi gir deg generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse har du mulighet til å velge de aller fleste studietilbud ved høgskoler og universiteter. Du vil også få et godt grunnlag for videre studier innen for eksempel økonomi og administrasjon, kultur, fremmedspråk, samfunnsfag, juss eller litteratur.

Tar du høyere utdanning etter videregående, kan du bli:

 • Kommunikasjonsrådgiver, journalist eller markedsfører
 • Ingeniør, jurist eller økonom
 • Lærer, psykolog eller forsker

Dette er bare noen av de mange mulighetene som er tilgjengelige for deg med studiekompetanse i språk, samfunnsfag og økonomi. Husk at inngangskravene kan variere mellom ulike studier og institusjoner, så det er viktig å sjekke spesifikke krav for det studiet du er interessert i.

Programfag kan være

Fremmedspråk

Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer.

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi handler om å gi elevene samfunnsvitenskapelig innsikt i det moderne samfunnet og samfunnsutviklingen.

Sosialkunnskap

Sosialkunnskap handler om å styrke elevenes forståelse av og kritiske bevissthet om velferdssamfunnet.

Rettslære

Rettslære handler om å forstå hvordan rettsregler bidrar til å bygge opp og ivareta et demokratisk samfunn.

Psykologi

Psykologi handler om å forstå menneskets tanker, emosjoner og atferd.

Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter handler om hvordan vårt eget og andre samfunn blir styrt gjennom politiske beslutninger.

Næringslivsøkonomi

Næringslivsøkonomi handler om økonomisk styring og ledelse av virksomheter.

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse handler om å tilpasse produkter og tjenester til markeder og målgrupper og innsikt i hvordan markedsføring, ledelse og beslutninger henger sammen.

Engelsk

Engelsk programfag handler om språk- og kommunikasjonsutvikling, og skal bidra til danning og identitetsutvikling.

Fornøyde elever

Hans William Holbye

HNH forbereder deg godt på veien til videre studier

Det er tøft å gå rett videre til universitetet, men på HNH lærte jeg å ta skole på alvor. Jeg har innsett at det er viktig med struktur og rutiner for å komme noe vei. Til tider opplevde jeg det som hardt på HNH med mange vurderinger og strenge karakterkrav, men når jeg nå som student ser tilbake på det, så er det ingen tvil om at det var viktig og riktig. Jeg er veldig fornøyd!

Hans William Holbye

Journalistikkstudent

Shahana Balakumaran

Lærerne bryr seg om hver enkelt elev

Lærerne på HNH er gode på å se hele eleven. Både hvordan du presterer på skolen, men også hvordan du har det ellers. De vil deg det beste – alltid.

Shahana Balakumaran

Medisinstudent

Thyra Kjeldsen Ekker

Mulighetene er mange med valgfag

Valgfagene er krydderet i skolehverdagen. Jeg valgte en samfunnsfaglig retning og søker meg videre til enten jus eller markedsføring fra høsten av. På HNH er det god bredde i valgfagene og du kan sette sammen kombinasjoner som både utfordrer og inspirerer deg. Jeg fant min retning etter å ha hatt både markedsføring og politikk som valgfag.

Thyra Kjeldsen Ekker

Studerer Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse ved Handelshøyskolen BI

Slik vil fagene legges opp

Vg1 med studiespesialisering

Velger du studiespesialisering, består det første året på VG1 av fellesfag som utgjør 30 timer per uke. Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk (nivå 1 eller nivå 2) 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

Vg2 og Vg3 med studiespesialisering

På vg2 og vg3 velger du fordypning i programområde for realfag eller samfunnsfag, språk og økonomi. Fellesfagene blir da redusert til 15 timer per uke og programfagene utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på vg2 og vg3.

I vg2 velger du matematikk og tre programfag. Minst to av fagene må være fra samme programområde, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål. I vg3 velger du tre programfag, hvorav to fag fra samme programområde må velges videre som fordypning.

Valg av programfag

Ved Hans Nielsen Hauge VGS tilbys et bredt utvalg av programfag. Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag.

Flere utdanningsprogram

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg finne ut mer om studiespesialisering?


Snakk med skoleveilederen din, delta på åpen dag ved HNH VGS, og utforsk informasjon på våre nettsider for å få en bedre forståelse av muligheter med studiespesialiseringen. Vi har også samlet noen artikler her du kan komme i gang med:

Kan jeg bytte fra studiespesialisering til yrkesfag eller omvendt?

Det er mulig å bytte, men det kan være utfordrende på grunn av forskjellig fagstruktur. Det er viktig å ta denne samtalen med skoleveilederen din.

Kontakt karriereveilederen ved skolen

Hva er noen vanlige yrker etter studiespesialisering?

Studiespesialisering gir en bred bakgrunn, og du kan forfølge karrierer som

 • Lege (eller andre yrker innen helse- og omsorg)
 • Ingeniør
 • Lærer
 • Journalist
 • Advokat
 • Psykolog
 • Markedsfører
 • Regnskapsfører

Se flere karrieremuligheter

Hvordan er vurderingen på studiespesialiserende?

Vurderingen kan variere fra fag til fag, men foregår typisk gjennom prøver, eksamener og andre vurderingsformer som muntlig høring eller praktiske oppgaver. Karakterene du oppnår påvirker din generelle studiekompetanse.

Hva er fordelen med å velge studiespesialisering?

Studiespesialisering gir deg (nesten) alle muligheter og åpner dørene for en rekke universitets- og høyskolestudier. Du trenger ikke å låse deg fast i én retning før du begynner. Ingen linjefag som tvinger deg til tidlige valg – her er det du som bestemmer!

Er du usikker på veien videre etter videregående? Da kan studiespesialisering vær rett valg for deg. Vet du allerede at du vil bli lege, ingeniør, lærer, psykolog eller kanskje advokat? Supert! Da er studiespesialisering riktig valg for å komme deg dit.

Hva er egentlig studiespesialisering?

Studie-hva-for-noe? Er du en 10. klassing som sitter der og klør deg i hodet mens du prøver å forstå hva i all verden “studiespesialisering” er? Vel, du er ikke alene!

Hva er egentlig studiespesialisering?

Det er mange gode grunner til å velge studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved høyere utdanning.

Det er mange gode grunner til å velge studiespesialisering

“Etter å ha gått på HNH har du all verdens muligheter”

Videregående til høsten? På HNH tilbyr vi full realfagspakke, variert undervisning og et godt læringsmiljø.

“Etter å ha gått på HNH har du all verdens muligheter”