Matematikk for samfunnsfag (S)

Matematikk S1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan oppnå full fordypning i programfaget om du også tar Matematikk S2. Matematikk S1 og S2 dekker de fleste krav om matematikk til høyskoler og universiteter, med unntak av ingeniør-, arkitekt- og enkelte informatikkstudier.

Matematikk S handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. Faget gir elevene mulighet til å utvikle matematisk forståelse og evne til å løse matematiske problemstillinger.

Matematikk S handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av forhold og problemstillinger knyttet til samfunn og økonomi. Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse.

Kjerneelementer i matematikk S1 og S2

 • Utforsking og problemløsing
 • Modellering og anvendelser
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
 • Matematiske kunnskapsområder

Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan få inntil 4 realfags- og språkpoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre.

Nøkkelinfo

 • Fagkode: REA3060, REA3062
 • Eksamen: Skriftlig eller muntlig

Tilbyr Mattedager for nye HNH-ere

Er du en som elsker matte? Eller syns du tvert imot at det er det vanskeligste faget på skolen? Er du kanskje litt nysgjerrig på hvordan matte er på vgs? Da er Mattedager noe for deg!

Tilbyr Mattedager for nye HNH-ere

Tøffe tak og fine turer – HNH forbereder elevene på veien videre

Vi har snakket med flere elever ved skolen om hvorfor de valgte seg akkurat hit og hvilket utbytte de fikk ut av det. Godt læringsmiljø, tett oppfølging og små klasser.

Tøffe tak og fine turer – HNH forbereder elevene på veien videre

Ofte stilte spørsmål

Hvilke fag gir realfagspoeng?

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. 

Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Du får for eksempel 1,5 realfagspoeng for fagene S1 + S2 + R2.

Fag tatt i kunnskapsløftetRealfagspoeng
Matematikk S10,5
Matematikk S20,5
Matematikk R10,5
Matematikk R21
Fysikk 10,5
Fysikk 21
Kjemi 10,5
Kjemi 20,5
Biologi 10,5
Biologi 20,5
Geofag 10,5
Geofag 20,5

Har du tatt realfag som gir realfagspoeng eller dekker spesielle opptakskrav, skal karakteren du får i faget regnes med i karakterpoengene.

Hvis de realfagene du har tatt ikke er nødvendig for å få generell studiekompetanse eller for å dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få realfagspoeng. 

Hva lærer du i realfag?

Realfag er naturvitenskapelige fag som fysikk, kjemi, biologi, geologi, astronomi og matematikk. I videregående opplæring regnes også informasjonsteknologi (IT), teknologi og forskningslære som realfag. 

Når du lærer om bergarter og havstrømmer lærer du geologi. Kroppen vår, naturen og dyr er biologi. Labøvelser er kjemi. Gravitasjon er fysikk. Realfag er læren om alt fra cellene i kroppen til universets mysterier.

Hvorfor velge realfag?

Mange studier krever realfag fra videregående skole – dette er det lurt å sette seg inn i før man tar valg som kan gjøre utdanningsløpet unødvendig kronglete. Vi vet ikke hvilke jobber som eksisterer om 10 eller 20 år. Men vi vet at kompetanse innen realfag og teknologi er et svært godt utgangspunkt i et arbeidsliv i stadig endring. Og bedrifter innen realfag og teknologi skriker høyt etter ny arbeidskraft.

Felles for disse fagene er at de kommer til å inngå i løsningene på mange av utfordringene som dagens samfunn står overfor. Enten det gjelder klima, miljø, helse, matproduksjon, energi, transport – kompetanse innen realfag er uansett relevant for å jobbe med problemstillinger innen disse områdene.

Mange tror at det er bare de som er flinkest i matte som kan lykkes med realfag. Sånn er det ikke. Vi snakker med mange som grudde seg til realfagene i videregående skole eller i studiene, men som etterpå sier at det slett ikke var så vanskelig som de fryktet.

Motivasjon er viktigere enn talent.

Hva kan man bli med realfag?

Med en realfaglig utdanning har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan gå videre til høyere utdanninger innenfor realfag for å jobbe med alt fra havbunnen og ut til verdensrommet. Kort fortalt kan man jobbe med alt fra energi og miljø til helse og mennesker. Du kan for eksempel gå videre til studier ved høgskole/universitet innen:

 • Nanoteknologi
 • Informatikk
 • Fiskehelse
 • Medisin og medisinsk teknologi
 • Havbruk og havteknologi
 • Geovitenskap
 • Ingeniør innen bygg, elektro, maskin, økonomi
 • Biologi
 • Fysikk
 • Matematikk
 • Kjemi

Er realfag vanskelig?

Realfag er ikke vanskelig, men det krever en god arbeidsinnsats – i likhet med andre studier. Det er mange som har av oppfatning at realfag kun består av teori, formler og tall, men i realiteten jobber man mye praktisk, og med ulike metoder for å finne nye løsninger. Med realfag blir du ettertraktet i arbeidslivet. 

Å velge en utdanning innenfor realfag er smart, fordi det vil alltid være behov for realister. Teknologi og realkompetanse er viktig for dagens utfordringer og morgendagens løsninger. For å utarbeide nyskapninger og innovative løsninger trenger man mennesker med kunnskap innen realfag. Er du en av de som er interessert i hvordan verden og omgivelsene rundt oss fungerer? Og har lyst til å komme opp med gode ideer som løser problemene man står ovenfor i dag? Enten du har lyst til å utvikle ny teknologi, medisin eller energi – da kan realfag være noe for deg.