Fysikk

Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programmområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan oppnå full fordypning i programfaget om du også tar Fysikk 2.

Fysikk handler om å forstå den fysiske verden, fra de minste partiklene til hele universet. Faget gir innsikt i hvordan verden er bygget opp, muligheter til å se sammenhenger i naturlige fenomener og verktøy til å forutsi utfall av fysiske prosesser.

Fysikk handler også om hvordan teknologisk utvikling påvirker individet og samfunnet. Kompetanse i analytisk tenkning og problemløsing forbereder elevene til videre utdanning og arbeidsliv.

Kjerneelementer i fysikk

 • Praksiser og tenkemåter i fysikk
 • Energi og energioverføring
 • Krefter og felt
 • Materie, tid og rom

Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan få inntil 4 realfags- og språkpoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre.

Nøkkelinfo

 • Fagkode: REA3038, REA3039
 • Eksamen: Muntlig-praktisk (Fysikk 1), Muntlig eller skriftlig (Fysikk 2)

Fra ingeniør til rakettforsker eller lege

Med realfag har du mulighet til å studere og jobbe med alt fra mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller romfart – for å nevne noe.

Fra ingeniør til rakettforsker eller lege

Tøffe tak og fine turer – HNH forbereder elevene på veien videre

Vi har snakket med flere elever ved skolen om hvorfor de valgte seg akkurat hit og hvilket utbytte de fikk ut av det. Godt læringsmiljø, tett oppfølging og små klasser.

Tøffe tak og fine turer – HNH forbereder elevene på veien videre

Ofte stilte spørsmål

Hvilke fag gir realfagspoeng?

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. 

Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Du får for eksempel 1,5 realfagspoeng for fagene S1 + S2 + R2.

Fag tatt i kunnskapsløftetRealfagspoeng
Matematikk S10,5
Matematikk S20,5
Matematikk R10,5
Matematikk R21
Fysikk 10,5
Fysikk 21
Kjemi 10,5
Kjemi 20,5
Biologi 10,5
Biologi 20,5
Geofag 10,5
Geofag 20,5

Har du tatt realfag som gir realfagspoeng eller dekker spesielle opptakskrav, skal karakteren du får i faget regnes med i karakterpoengene.

Hvis de realfagene du har tatt ikke er nødvendig for å få generell studiekompetanse eller for å dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få realfagspoeng. 

Hva lærer du i realfag?

Realfag er naturvitenskapelige fag som fysikk, kjemi, biologi, geologi, astronomi og matematikk. I videregående opplæring regnes også informasjonsteknologi (IT), teknologi og forskningslære som realfag. 

Når du lærer om bergarter og havstrømmer lærer du geologi. Kroppen vår, naturen og dyr er biologi. Labøvelser er kjemi. Gravitasjon er fysikk. Realfag er læren om alt fra cellene i kroppen til universets mysterier.

Hvorfor velge realfag?

Mange studier krever realfag fra videregående skole – dette er det lurt å sette seg inn i før man tar valg som kan gjøre utdanningsløpet unødvendig kronglete. Vi vet ikke hvilke jobber som eksisterer om 10 eller 20 år. Men vi vet at kompetanse innen realfag og teknologi er et svært godt utgangspunkt i et arbeidsliv i stadig endring. Og bedrifter innen realfag og teknologi skriker høyt etter ny arbeidskraft.

Felles for disse fagene er at de kommer til å inngå i løsningene på mange av utfordringene som dagens samfunn står overfor. Enten det gjelder klima, miljø, helse, matproduksjon, energi, transport – kompetanse innen realfag er uansett relevant for å jobbe med problemstillinger innen disse områdene.

Mange tror at det er bare de som er flinkest i matte som kan lykkes med realfag. Sånn er det ikke. Vi snakker med mange som grudde seg til realfagene i videregående skole eller i studiene, men som etterpå sier at det slett ikke var så vanskelig som de fryktet.

Motivasjon er viktigere enn talent.

Hva kan man bli med realfag?

Med en realfaglig utdanning har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan gå videre til høyere utdanninger innenfor realfag for å jobbe med alt fra havbunnen og ut til verdensrommet. Kort fortalt kan man jobbe med alt fra energi og miljø til helse og mennesker. Du kan for eksempel gå videre til studier ved høgskole/universitet innen:

 • Nanoteknologi
 • Informatikk
 • Fiskehelse
 • Medisin og medisinsk teknologi
 • Havbruk og havteknologi
 • Geovitenskap
 • Ingeniør innen bygg, elektro, maskin, økonomi
 • Biologi
 • Fysikk
 • Matematikk
 • Kjemi

Er realfag vanskelig?

Realfag er ikke vanskelig, men det krever en god arbeidsinnsats – i likhet med andre studier. Det er mange som har av oppfatning at realfag kun består av teori, formler og tall, men i realiteten jobber man mye praktisk, og med ulike metoder for å finne nye løsninger. Med realfag blir du ettertraktet i arbeidslivet. 

Å velge en utdanning innenfor realfag er smart, fordi det vil alltid være behov for realister. Teknologi og realkompetanse er viktig for dagens utfordringer og morgendagens løsninger. For å utarbeide nyskapninger og innovative løsninger trenger man mennesker med kunnskap innen realfag. Er du en av de som er interessert i hvordan verden og omgivelsene rundt oss fungerer? Og har lyst til å komme opp med gode ideer som løser problemene man står ovenfor i dag? Enten du har lyst til å utvikle ny teknologi, medisin eller energi – da kan realfag være noe for deg.