Studiespesialisering med realfag

Dette er utdanningsprogrammet for deg som er glad i, og har anlegg for matematikk og andre krevende teoretiske fag. Verden står ovenfor en rekke utfordringer og trenger mange dyktige realister i fremtiden. Vi lærer hvordan ting fungerer og hvilke lover som gjelder for jorden og universet. Teknologisk utvikling er en viktig del av nesten alt vi gjør, og på realfagslinjen får du mulighet til å lære mer om dette. Vi fordyper oss videre i hva energi er og hvordan vi kan skape nye fornybare kilder.

Realfagene byr på mye regning og tenking, men også praktisk arbeid gjennom eksperimenter og ekskursjoner.

Realfagene gir deg det nødvendige grunnlaget for videre studier innen blant annet realfag, medisin, naturvitenskaplige og teknologiske fag. Dette kan føre til yrker som sivilingeniør, arkitekt, lege, kjemiker, veterinær, meteorolog og produktdesigner. For noen studier kreves spesiell studiekompetanse, dette oppnår du ved fordypning i programfag innenfor matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Programfag for realfag kan være:

Biologi

Faget handler om alt levende. Vi studerer hvordan naturen er oppbyggd ved å se nærmere på planter, dyr, mennesker.

Fysikk

Fysikkfaget handler om å observere, beskrive og prøve å forstå naturen, fra de minste byggesteinene i atomene til stjernene og universet som helhet.

Geofag

Geofag handler om å forstå naturen og særlig jordkloden, fra ytterst til innerst, både hvordan de virker sammen og hver for seg, og hvordan de former jorda over tid.

Kjemi

Alt vi ser rundt oss er bygget opp av kjemiske stoffer. Kjemi er læren om grunnstoffene og hvordan de reagerer med hverandre.

Matematikk

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren.

Hvorfor velge studiespesialisering med realfag?

Diagnostisering og behandling av sykdommer er ikke mulig uten realfag. Fysikere bidrar med utvikling av nye måter å lage bilder av kroppen på, kjemikere bidrar med utvikling av nye medisiner, mens biologer bidrar med forståelse av kroppens funksjoner fra gen-nivå til organismenivå. I bunnen av det hele ligger matematikken. Nesten alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger de siste 200 årene har vært avhengig av kalkulus, som vi begynner med for fullt i R1.

Mange høyere utdannelsesløp krever at du har realfag fra videregående. Tannlegestudiet, legestudiet, arkitektur og ingeniørstudier er eksempler på studier som krever realfag fra videregående. Også lærerstudiet har matematikk-krav og innen økonomi anbefales det også å ha et godt grunnlag i matematikk. Realfag er integrert i nesten alle deler av samfunnet og nesten uansett hva man skal jobbe med, vil en bakgrunn innen realfag komme godt med. Matematikk er et interessant fag i seg selv, men er også det viktigste verktøyet vi har i alle andre realfag.

Hvem passer realfag for?

Realfag passer for deg som er glad i å arbeide med krevende teoretiske fag og har interesse, evne og anlegg for matematikk og realfag.

Hva kan du bli med realfag?

Med studiekompetanse med realfag vil du få generell studiekompetanse. Det gir deg grunnlaget du trenger for å søke ulike studier ved høyskoler og universiteter, og velge videre studier innen for eksempel realfag, medisin, naturvitenskaplige, matematikk og statistikk, økonomi og finans eller teknologiske fag. Eksempler på yrker kan være:

  • Ingeniør innen bygg, maskin, data, bio eller elektro
  • Regnskapsfører, økonom eller revisor
  • Lege, tannlege eller veterinær

Flere utdanningsprogram

Fornøyde elever

Simon Laabak

Et godt læringsmiljø

Du opplever større læringsglede når du er elev på en skole med et godt læringsmiljø. Hans Nielsen Hauge VGS er en slik skole. HNH er gode på å bygge relasjoner mellom lærer og elev som gir gode resultater.

Simon Laabak

Barnevernspedagog og Bystyremedlem

Hans William Holbye

HNH forbereder deg godt på veien til videre studier

Det er tøft å gå rett videre til universitetet, men på HNH lærte jeg å ta skole på alvor. Jeg har innsett at det er viktig med struktur og rutiner for å komme noe vei. Til tider opplevde jeg det som hardt på HNH med mange vurderinger og strenge karakterkrav, men når jeg nå som student ser tilbake på det, så er det ingen tvil om at det var viktig og riktig. Jeg er veldig fornøyd!

Hans William Holbye

Journalistikkstudent

Shahana Balakumaran

Lærerne bryr seg om hver enkelt elev

Lærerne på HNH er gode på å se hele eleven. Både hvordan du presterer på skolen, men også hvordan du har det ellers. De vil deg det beste – alltid.

Shahana Balakumaran

Medisinstudent

Med realfag kan du gjøre nesten hva du vil!

Jobb med alt fra mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller romfart – for å nevne noe. Se flere typiske jobber i artikkelen.

Med realfag kan du gjøre nesten hva du vil!

Lærere i realfag

Elise Berggren

Elise Berggren

Faglærer

Send e-post

Håkon Markus Lund

Håkon Markus Lund

Faglærer

Send e-post

Katrine Dale Bjordal

Katrine Dale Bjordal

Faglærer

Send e-post

Kristoffer Løset Øpstad

Kristoffer Løset Øpstad

Faglærer

Send e-post

Liv Vågen

Liv Vågen

Faglærer

Send e-post

Sergio Sarmiento

Sergio Sarmiento

Faglærer

Send e-post

Sonia Marie Topstad

Sonia Marie Topstad

Faglærer

Send e-post

Relevante artikler

  • Tre nye programfag til vg2
    Sovepose og bållukt, kalkyler og budsjett, jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd. De siste tilskuddene til HNHs fagtilbud byr på teori, praksis og en hel haug naturopplevelser.