Fellesfag

Fellesfag er obligatoriske fag som alle elever må ha for å bestå videregående opplæring og studiespesialisering.

Dette er de obligatoriske fagene som alle må ha på studiespesialisering. De fleste fagene er avsluttende etter hvert år, mens norsk og kroppsøving går over tre år. Disse fagene danner grunnlaget for all videregående opplæring og er felles for alle elever.

Fellesfagene har ikke kun som formål å lære elever grammatikk og litteratur. Det handler også om å utvikle evner for kritisk tenkning, argumentasjon, formidling, problemløsning og logisk tenkning, som kan anvendes både i dagliglivet, akademiske sammenhenger og i et aktivt yrkesliv. Ved å forstå sammenhengen og krysningen mellom ulike fag danner man en større forståelse for samfunnet og hvordan ting henger sammen. Eksempelvis kan en leksjon i samfunnsfag relateres til en diskusjon i engelsk om internasjonale relasjoner, eller en øvelse i matematikk kan hjelpe til å forstå et konsept i naturfag.

Matematikk og fremmedspråk er den del av fellesfagene, men innenfor dem kan du velge blant flere alternativer. I tillegg til fellesfag (15 timer) velger du tre programfag (hvert fag har 5 timer, til sammen 15 timer), der to av fagene må følges over to år.

Skolens fellesfag:

Norsk

I norskfaget lærer du om språk og litteratur, utvikler kommunikasjons- og argumentasjonsevner, og styrker din forståelse av kulturell identitet og historie.

Engelsk

Fysikkfaget handler om å observere, beskrive og prøve å forstå naturen, fra de minste byggesteinene i atomene til stjernene og universet som helhet.

Matematikk

Matematikkfaget gir grunnleggende forståelse for tall, geometri, statistikk og algebra som utvikler dine ferdigheter til problemløsning og logisk tenkning.

Naturfag

Naturfag gir en grunnleggende forståelse av biologi, kjemi, fysikk og geologi, og fremmer vitenskapelig tenkning og forståelse for naturen og miljøet rundt oss.

Samfunnsfag

Samfunnsfag gir innsikt i politikk, historie, geografi og økonomi, og utvikler forståelse for sosiale strukturer og globale sammenhenger.

Fremmedspråk

Fremmedspråk gir grunnleggende ferdigheter i et nytt språk og innsikt i den tilhørende kulturen, og fremmer interkulturell forståelse og kommunikasjon.

Historie

I historiefaget lærer du om viktige hendelser, epoker og personer fra fortiden, utvikler en forståelse for historiske prosesser og sammenhenger, og reflekterer over hvordan fortiden påvirker nåtiden og fremtiden.

Geografi

Geografi gir innsikt i jordens fysiske egenskaper, klimasystemer, befolkningsdynamikk og menneskelig påvirkning på miljøet, og fremmer forståelse for globale og lokale geografiske sammenhenger.

Kroppsøving

I kroppsøving lærer man om fysisk aktivitet, helse og livsstil, og utvikler motoriske ferdigheter og forståelse for betydningen av regelmessig trening.

Religion

Religionsfaget gir en forståelse av ulike religiøse- og livssynstradisjoner, deres praksis, verdier og påvirkning på kultur og samfunn, og fremmer respekt og toleranse for mangfoldet av tro og overbevisning.

Fellesfag i VG1 – Studiespesialisering

FellesfagAntall timer per ukeAntall timer per år
Norsk4113
Engelsk5140
Matematikk5140
Naturfag5140
Samfunnsfag384
Geografi256
Fremmedspråk 1 eller 24113
Kroppsøving256
Totalt30 skoletimer per uke842 årstimer totalt

Fellesfag i VG2 – Studiespesialisering

FellesfagAntall timer per ukeAntall timer per år
Norsk4112
Matematikk384
Historie2156
Fremmedspråk 1 eller 2412
Kroppsøving256
= Fellesfag (15 skoletimer per uke)
+ Programfag (10 t/uke)280 årstimer
+ Valgfritt programfag (5t/uke)140 årstimer
Totalt840 årstimer

Fellesfag i VG3 – Studiespesialisering

FellesfagAntall timer per ukeAntall timer per år
Norsk6168
Historie4113
Religion384
Kroppsøving256
= Fellesfag (15 skoletimer per uke)
+ Programfag (10 t/uke)
Fra eget programområde
280 årstimer
+ Valgfritt programfag/språkfag (5t/uke)
Kan velges fra begge programområder
140 årstimer
Totalt841 årstimer

Siste artikler

 • Fra ungdomsskole til videregående: En smidig overgang

  Fra ungdomsskole til videregående: En smidig overgang

  Videregående skole åpner døren til en ny verden av muligheter, vennskap og personlig vekst. Frem til nå har du hatt en fast timeplan med de samme fagene og ikke så mye mulighet til å påvirke studiehverdagen din. Nå starter du på en reise med mer enn bare skifte av klasse og gymsal. Du må begynne…

  Les mer

 • Elevtjenesten: Snakk med oss om stort og smått. Våre dører er åpne!

  Elevtjenesten: Snakk med oss om stort og smått. Våre dører er åpne!

  Få veiledning, råd og hjelp. Vi ønsker at alle skal trives og få den hjelpen de trenger. Dette gjelder enten du har personlige, sosiale eller emosjonelle greier som påvirker skolegangen og samværet på skolen. Kanskje lurer du også på studier og karrierevalg eller har behov for tilpasning og tilrettelegging for å få nødvendig faglig utbytte?…

  Les mer

 • Hva er egentlig studiespesialisering?

  Hva er egentlig studiespesialisering?

  Studie-hva-for-noe? Er du en 10. klassing som sitter der og klør deg i hodet mens du prøver å forstå hva i all verden “studiespesialisering” er? Vel, du er ikke alene! Her er noen ord for å hjelpe deg med å finne ut hva du skal velge og bli litt klokere på studiespesialisering. Først og fremst,…

  Les mer

 • Fra ingeniør til rakettforsker eller lege: utforsk realfag på videregående

  Fra ingeniør til rakettforsker eller lege: utforsk realfag på videregående

  Realfag hjelper oss å forstå hvordan verden fungerer og er bygd opp, fra de minste partiklene til de største galaksene. Vi snakker om alt fra hvorfor himmelen er blå, til hvordan mobiltelefonen din fungerer. Her er noen gode tips om du går i VG1 eller snart skal ta steget fra ungdomsskole til videregående. Husker du…

  Les mer

 • – Den beste skoledagen jeg har hatt på kjempelenge!

  – Den beste skoledagen jeg har hatt på kjempelenge!

  Biologi, fysikk og matematikk. Engelsk, politikk og sosiologi. Spinning på Family. Timeplanen har vært innholdsrik og variert for de 50 tiendeklassingene som de to siste onsdagene har hospitert på HNH.

  Les mer

 • Lys i mørket for Oslofjorden

  Lys i mørket for Oslofjorden

  Med konseptet «Bioglow» sikret biologi 2-elevene Martine, Olivia, Marcus og Ebba seg finaleplass i Innovasjonscamp 2023.

  Les mer