Fellesfag

Dette er de obligatoriske fagene som alle må ha på studiespesialisering. De fleste fagene er avsluttende etter hvert år, mens norsk og kroppsøving går over tre år. Disse fagene danner grunnlaget for all videregående opplæring og er felles for alle elever.

Fellesfagene har ikke kun som formål å lære elever grammatikk og litteratur. Det handler også om å utvikle evner for kritisk tenkning, argumentasjon, formidling, problemløsning og logisk tenkning, som kan anvendes både i dagliglivet, akademiske sammenhenger og i et aktivt yrkesliv. Ved å forstå sammenhengen og krysningen mellom ulike fag danner man en større forståelse for samfunnet og hvordan ting henger sammen. Eksempelvis kan en leksjon i samfunnsfag relateres til en diskusjon i engelsk om internasjonale relasjoner, eller en øvelse i matematikk kan hjelpe til å forstå et konsept i naturfag.

Matematikk og fremmedspråk er den del av fellesfagene, men innenfor dem kan du velge blant flere alternativer. I tillegg til fellesfag (15 timer) velger du tre programfag (hvert fag har 5 timer, til sammen 15 timer), der to av fagene må følges over to år.

Fellesfag kan være:

Engelsk

Engelsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi grunnlaetg for å kommunisere med andre lokalt og globalt, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.

Fremmedspråk

Fremmedspråk gir grunnleggende ferdigheter i et nytt språk og innsikt i den tilhørende kulturen, og fremmer interkulturell forståelse og kommunikasjon.

Geografi

Geografi gir innsikt i jordens fysiske egenskaper, klimasystemer, befolkningsdynamikk og menneskelig påvirkning på miljøet, og fremmer forståelse for globale og lokale geografiske sammenhenger.

Historie

I historiefaget lærer du om viktige hendelser, epoker og personer fra fortiden, utvikler en forståelse for historiske prosesser og sammenhenger, og reflekterer over hvordan fortiden påvirker nåtiden og fremtiden.

Kroppsøving

I kroppsøving lærer man om fysisk aktivitet, helse og livsstil, og utvikler motoriske ferdigheter og forståelse for betydningen av regelmessig trening.

Naturfag

Naturfag gir en grunnleggende forståelse av biologi, kjemi, fysikk og geologi, og fremmer vitenskapelig tenkning og forståelse for naturen og miljøet rundt oss.

Norsk

I norskfaget lærer du om språk og litteratur, utvikler kommunikasjons- og argumentasjonsevner, og styrker din forståelse av kulturell identitet og historie.

Religion

Religionsfaget gir en forståelse av ulike religiøse- og livssynstradisjoner, deres praksis, verdier og påvirkning på kultur og samfunn, og fremmer respekt og toleranse for mangfoldet av tro og overbevisning.

Samfunnskunnskap

I faget Samfunnskunnskap lærer du om arbeidslivet og får innsikt i norsk og internasjonal politikk, økonomi og kultur.

Fellesfag i VG1 – Studiespesialisering

FellesfagAntall timer per ukeAntall timer per år
Norsk4113
Engelsk5140
Matematikk5140
Naturfag5140
Samfunnsfag384
Geografi256
Fremmedspråk 1 eller 24113
Kroppsøving256
Totalt30 skoletimer per uke842 årstimer totalt

Fellesfag i VG2 – Studiespesialisering

FellesfagAntall timer per ukeAntall timer per år
Norsk4112
Matematikk384
Historie2156
Fremmedspråk 1 eller 2412
Kroppsøving256
= Fellesfag (15 skoletimer per uke)
+ Programfag (10 t/uke)280 årstimer
+ Valgfritt programfag (5t/uke)140 årstimer
Totalt840 årstimer

Fellesfag i VG3 – Studiespesialisering

FellesfagAntall timer per ukeAntall timer per år
Norsk6168
Historie4113
Religion384
Kroppsøving256
= Fellesfag (15 skoletimer per uke)
+ Programfag (10 t/uke)
Fra eget programområde
280 årstimer
+ Valgfritt programfag/språkfag (5t/uke)
Kan velges fra begge programområder
140 årstimer
Totalt841 årstimer

Fornøyde elever

Simon Laabak

Et godt læringsmiljø

Du opplever større læringsglede når du er elev på en skole med et godt læringsmiljø. Hans Nielsen Hauge VGS er en slik skole. HNH er gode på å bygge relasjoner mellom lærer og elev som gir gode resultater.

Simon Laabak

Barnevernspedagog og Bystyremedlem

Hans William Holbye

HNH forbereder deg godt på veien til videre studier

Det er tøft å gå rett videre til universitetet, men på HNH lærte jeg å ta skole på alvor. Jeg har innsett at det er viktig med struktur og rutiner for å komme noe vei. Til tider opplevde jeg det som hardt på HNH med mange vurderinger og strenge karakterkrav, men når jeg nå som student ser tilbake på det, så er det ingen tvil om at det var viktig og riktig. Jeg er veldig fornøyd!

Hans William Holbye

Journalistikkstudent

Shahana Balakumaran

Lærerne bryr seg om hver enkelt elev

Lærerne på HNH er gode på å se hele eleven. Både hvordan du presterer på skolen, men også hvordan du har det ellers. De vil deg det beste – alltid.

Shahana Balakumaran

Medisinstudent

Flere utdanningsprogram

Lærere i fellesfag

Aaron Smith

Aaron Smith

Faglærer

Send e-post

Emil Hagen Kristiansen

Emil Hagen Kristiansen

Faglærer

Send e-post

Frode Granerud

Frode Granerud

Faglærer og Områdearbeider for NLM

Send e-post

Håkon Markus Lund

Håkon Markus Lund

Faglærer

Send e-post

Håvard Maurstad

Håvard Maurstad

Faglærer

Send e-post

Leif Løkke

Leif Løkke

Inspektør

Send e-post

Lillian Bisgaard

Lillian Bisgaard

Faglærer

Send e-post

Liv Vågen

Liv Vågen

Faglærer

Send e-post

Maria Celine Lundeby

Maria Celine Lundeby

Faglærer

Send e-post

Maria Dahl Skogen

Maria Dahl Skogen

Faglærer

Send e-post

Maria Lersch

Maria Lersch

Faglærer

Send e-post

Mats Kobbevik-Westgaard

Mats Kobbevik-Westgaard

Faglærer

Send e-post

Mina Kiserud

Mina Kiserud

Faglærer

Send e-post

Naomi Høiom

Naomi Høiom

Faglærer

Send e-post

Odette Olivares

Odette Olivares

Faglærer

Send e-post

Per-Kristian Kaldal

Per-Kristian Kaldal

Faglærer

Send e-post

Sonia Marie Topstad

Sonia Marie Topstad

Faglærer

Send e-post

Sven Arne Lundeby

Sven Arne Lundeby

Faglærer

Send e-post

Relevante artikler