SKOLERUTE 2019-2020

HØST 2019

August
(10 skoledager)
Første skoledag for elevene er mandag 19. august.

September
(20 skoledager)
30. september. Høstferie (uke 40) 

Oktober
(19 skoledager)
1.-4.oktober. Høstferie (uke 40)

November
(20 skoledager)
Fredag 15. november. Planleggingsdag, fri for elevene

Desember
(15 skoledager)
Fredag 20. desember. Siste skoledag før jul.


Vår 2020

Januar
(21 skoledager)
Fredag 3. januar. Første skoledag for elevene etter jul.

Februar
(15 skoledager)
17.- 21. februar. Vinterferie (uke 8)

Mars
(22 skoledager)

April
(16 skoledager)
6. - 13. april. Påskeferie
Tirsdag 14. april. Første skoledag etter påske

Mai
(18 skoledager)
Fredag 1. mai:  Arbeidernes dag
Søndag 17. mai: Grunnlovsdagen
Torsdag 21. mai: Kristi Himmelfartsdag
Fredag 22. mai: Fridag for elevene
 

Juni
(14 skoledager)
Mandag 1. juni. 2 Pinsedag
Fredag 19. juni.  Siste skoledag før sommerferien.