PROGRAMFAG SAMFUNNSFAG


Psykologi

Hvorfor drømmer vi?

Hvorfor drømmer vi?

Psykologi er et allmenndannende fag som gir gode forutsetninger for å forstå individer, mellommenneskelige relasjoner og samfunnet som helhet. Faget gir en innføring i psykologifagets sentrale emner, og går igjennom den moderne psykologiens historie. 

Hva gjør man i en psykologitime?

Eksempel på et undervisningsopplegg fra Psykologi 1

Kompetansemål:

  • Forklare begrepet stress, hva som skaper stress, og hvordan en kan forebygge negative stressreaksjoner.
  • Reflektere over hvordan en kan redusere prestasjonsangst.

Lese side 234- 244

Se Dokumentar på NRK ”Jeg mot meg”, Sesong 1, episode 3:8 ”Trine” (ca. de første 10 min av episoden omhandler Trine som er russepresident og stresset)

Lag to tankekart: Et om "stress" og et om forebygging av "stress" (s. 234-242)

Refleksjon i grupper på 3 personer om prestasjonsangst (s. 242-245). Hvert medlem i gruppen må komme med et eksempel på 1) Når får jeg prestasjonsangst? 2) Hva kan jeg gjøre for å redusere prestasjonsangst hos meg selv og andre?

 

 

 

Rettslære

Hva må til for å få sparken?

Hva må til for å få sparken?

Faget gir en god oversikt over lover og regler i de norske samfunnet. Videre fordyper vi oss i juridisk metode, og lærer hvordan disse lovene brukes. 


Se hvorfor Linn Gabrielsen, lærer i rettslære, anbefaler faget.

 

 

 

engelsk

What are the differences between Jamaican and British students?

What are the differences between Jamaican and British students?

Internasjonal engelsk (VG2)
Faget spenner vidt over sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. Det dreier seg om utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem.

Samfunnsfaglig engelsk (VG3)
Faget tar utgangspunkt i Storbritannia og USA og skal gi grunnlag for å forstå vesentlige trekk ved globale samfunnsspørsmål og det internasjonale nyhetsbildet. Engelsk er en viktig ferdighet i det moderne samfunnet. Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv.

 

Politikk, individ og samfunn

Hva kan vi lære av Baktamanene som bor på Papa Ny Guinea?

Hva kan vi lære av Baktamanene som bor på Papa Ny Guinea?

Sosiologi og sosialantropologi (VG2)
Hvorfor vet du at du ikke skal brette sammen nettopp dette arket til et papirfly og kaste på læreren? Hvordan er det å vokse opp i andre deler av verden, for eksempel på Papua Ny Guinea? Sosiologi og sosialantropologi tar for seg sosialisering, normer og regler, og sosiale mekanismene som bor i oss mennesker. Du lærer deg hvordan du kan se sammenhenger i samfunnet på nye måter, og du vil lære å kunne komme med ulike forklaringer på hvorfor vi lever som vi gjør.

Politikk og menneskerettighet (VG3)
Hvorfor er ikke Norge med i EU, hvorfor er Storbritania i ferd med å forlate EU, og hvordan fungerer egentlig EU i det hele tatt? Gjennom faget Politikk og menneskerettigheter får du kunnskap og forståelse for politikse prosesser lokalt, nasjonalt og globalt. Vi studerer menneskerettigheter verden over. Hvor kommer ideen om at ingen må fengsles uten dom – og hvorfor sitter det stadig mennesker i fengsler verden over (kanskje også i Norge?) uten dom?

 

Markedsføring og ledelse

Hvorfor bruker alle Facebook? 

Hvorfor bruker alle Facebook? 

Markedsføring og ledelse er et spennende og praktisk fag for deg som er interessert i salg, markedsføring og entreprenørskap. Sentralt i faget står ungt entreprenørskap. Elevene tilegner seg kunnskap gjennom å starte opp en egen bedrift, fra idéfase til markedsundersøkelser, markedsføring, salg og bedriftsledelse.