Biologi

Faget handler om alt levende. Vi studerer hvordan naturen er oppbyggd ved å se nærmere på planter, dyr, mennesker. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. I biologi blir det feltarbeid, disseksjon og en del annet praktisk arbeid.

 

Fysikk

 

Fysikkfaget handler om å observere, beskrive og prøve å forstå naturen, fra de minste byggesteinene i atomene til stjernene og universet som helhet. Fysikk kombinerer historisk stoff med teorier, forsøk og øvinger. Vi regner på tyngdekraft, gjør eksperimenter, måler strøm og elektrisitet.

 

Kjemi

Alt vi ser rundt oss er bygget opp av kjemiske stoffer. Kjemi er læren om grunnstoffene og hvordan de reagerer med hverandre.

I kjemifaget blir det både praksis og teori. Vi skal både gjøre mange forsøk og løse oppgaver ved regning og analyse.

 

Matematikk

Matematikk for samfunnsfag (S1/S2) 
Programfaget matematikk for samfunnsfag skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder. Disse ferdighetene skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. 

For å ta S1 må du ha hatt 1T eller karakter 5 eller bedre i 1P.

Matematikk for realfag (R1/R2)
Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk. 

For å ta R1 må du ha tatt 1T