Reiseforberedelser

Tirsdag morgen denne uka satte vg3-elevene Constance Thuv og Filip Borgen Andersen kursen mot Peru. Der skal de være frem til 11. november, og dagene går til å se mer av hva skolens misjonsprosjekt dette året dreier seg om. Før de reiste tok vi en prat med dem for å høre hva de tenker om turen.


føler seg godt forberedt

I forkant av turen har de to forsøkt å forberede seg så godt som mulig. Dette har de gjort på ulike måter.

- Vi har hatt noen samtaler med de andre i misjonsprosjektgruppa, og føler vi vet mer om både Peru og misjonsprosjektet nå. Vi har lært og lest mye om Peru den siste tiden, så får satse på at det kommer godt med på turen. I tillegg har Mina og Einar (to av skolens ansatte som begge er vokst opp som misjonærbarn i Peru, red.anm.) fortalt oss masse om landet og om folka der. Tidligere i høst var også på Fjellhaug sammen med elever fra de andre NLM-skolene. Her fikk vi lære om misjon og om prosjektet vi støttet i Peru og Bolivia.

- Hvordan står det til med spanskferdighetene?

- Her har vi forsøkt å friske opp gamle spanskkunnskaper. Vi håper på det beste, så blir vi nok forstått. Ellers får vi også hjelp fra kontaktpersoner fra NLM som hjelper oss på dette området.

Ellers kan Constance og Filip fortelle at det vil være flere NLMvgs-elever som også reiser på tur.

viktig prosjekt

- Årets  misjonsprosjekt handler om forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner. Hvordan blir det å se og lære mer om et så viktig, men samtidig alvorlig prosjekt?

- Vi føler oss godt forberedt, og synes det virkelig er et prosjekt med mening. Likevel gjør det inntrykk å vite at tallene på overgrep på barn er høye både i Peru og Bolivia. Vi håper at prosjektet som HNH støtter, kan gjøre noe med dette.

Følg reisen på instagram

De to oppdaterer InstaStory jevnlig, og det er dermed enkelt for oss i Norge å følge med på turen.

(…..ikke alltid like lett å finne Peru på globusen!)


Åpen dag 17. november

Lørdag 17. november kl. 11 - 14 er du velkommen til åpen dag på Hans Nielsen Hauge vgs! Dersom du går i tiendeklasse og har lyst til å finne ut mer om hva slags skole HNH er, så har du en god mulighet denne lørdagen. Gå gjerne sammen med foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, venner, klassekamerater; på denne dagen er alle hjertelig velkommen til skolen vår i Nygaardsgata 33, i hjertet av Fredrikstad.

Merk deg datoen!

Merk deg datoen!

Midt i Fredrikstad sentrum! Praktisk, ikke sant?

Midt i Fredrikstad sentrum! Praktisk, ikke sant?

Benytt muligheten til å spørre om det du måtte lure på!

Benytt muligheten til å spørre om det du måtte lure på!

Hvordan ser lokalene ut?

Hvordan ser lokalene ut?

På åpen dag vil nok lærerne være litt mer normale enn her :-)

På åpen dag vil nok lærerne være litt mer normale enn her :-)

Sjekk ut mer av hva skolen kan tilby!

Sjekk ut mer av hva skolen kan tilby!

Følg oss på Instagram og Facebook!

Følg oss på Instagram og Facebook!

Den gjengen her blir glade hvis du tar turen til åpen dag 17. november, og……

Den gjengen her blir glade hvis du tar turen til åpen dag 17. november, og……

….de blir hoppende glade dersom du bestemmer deg for å søke her til neste år!!

….de blir hoppende glade dersom du bestemmer deg for å søke her til neste år!!

Kick-off på Fjellhaug

IMG_6317 (1).png

I helgen var 24 elever fra tolv av NLM VGS sine skoler samlet på Fjellhaug i Oslo på Kick-off for misjonsprosjekter. Sofie Bragstad og Filip Borgen Andersen representerte Hans Nielsen Hauge VGS. Dette året var det også med ansatte fra seks av skolene, blant annet Einar Belck-Olsen som er nyansatt hos oss.

På samlingen har elevene fått lære om NLM som misjonsorganisasjon og hvordan de jobber med kristent misjonsarbeid og bistand i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

IMG_6235.png
Misjonsoppdraget i de tradisjonelle misjonslandene er på mange måter ferdig: «Mission Accomplished».
— Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM

Informasjonsleder i NLM, Espen Ottesen, holdt et foredrag om hvordan misjonsorganisasjonene i verden jobber i dag og om The No-Choice People, de som bor i land der det er svært vanskelig å drive kristen misjon, eller der de kristne blir forfulgt. — Misjonsoppdraget i de tradisjonelle misjonslandene er i stor grad ferdig: «Mission Accomplished». Der er det nå aktive, lokale kirker som driver sitt eget kristne arbeid. I tiden fremover vil vi i større grad gå inn i områder der vi må jobbe på helt andre måter enn det vi har gjort til nå.

IMG_6279 (1).png
Uten den innsatsen som elevene legger ned, hadde vi ikke kunne opprettholdt det trykket vi har ute i prosjektene våre.
— Hans Arne Sanna, leder av NLM Utland

Leder for NLM Utland, Hans Arne Sanna, fortalte om NLMs historie, misjonsarbeid og de ulike prosjektene de har i de ulike landene. — Målet vårt er Verden for Kristus, og det gjør vi gjennom evangeliserende og diakonalt arbeid. Misjonsprosjektene på skolene er veldig viktige for NLM. Uten den innsatsen som elevene legger ned, hadde vi ikke kunne opprettholdt det trykket vi har ute i prosjektene våre. De bidrar med en betydelig del av utenlandsbudsjettet vårt. Men kanskje enda viktigere er den kontakten disse prosjektene skaper mellom oss som eierorganisasjon og skolene våre i Norge.

IMG_6251.png

Deltagerne fikk også en innføring i bistandsfaglig arbeid og markedsføring av misjonsprosjekter. Deler av dagen ble brukt på gruppearbeid hvor elevene la planer for hvordan de skal gjennomføre misjonsprosjektene ved sine skoler, med aktiviteter, markedsføring og rekruttering av elever til å delta i innsamlingen.

 


Famileprosjekt i Sør-Amerika

IMG_6303.png

Elevene på Hans Nilsen Hauge skal i år samle inn til et familieprosjekt i Sør-Amerika. Nærmere bestemt i Peru og Bolivia. Dag to fikk Sofie og Filip, sammen med de andre skolene som skal samle inn til Peru og Bolivia, møte Kjell Jaren som er NLMs Områdeleder for Sør-Amerika. På samlingen fikk de lære om landene Peru og Bolivia, om kultur, folk, land, tradisjon, historie og tro.

Dette handler om menneskeverd, og er det noe vi som kristen misjonsorgansisasjon skal jobbe med, så er det å lære mennesker om menneskeverdet og forebygge angrep på dette.
— Kjell Jaren, Områdeleder for Sør-Amerika og Vest-Afrika.

I Peru og Bolivia lever den kristne troen side om side med tradisjonell sjamanistisk tro i en slags synkretisme. Folk går i kirken og ber til jomfru Maria og helgenene samtidig som de ofrer til Moderjord og fjellgudene. Folk kjenner godt til den Kristne Gud og Jesus, men de har ingen personlig eller levende tro.

Familieprosjektet som vi skal være med å samle inn penger til i år, heter PARE (STOPP på norsk red.amn.) og handler om å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner. Seksuell trakassering og overgrep er et stort problem i Peru:

  • 7 av 10 jenter blir utsatt for trakassering før de er fylt 15 år

  • Hver dag blir 10 barn seksuelt misbrukt

  • 78% av disse overgrepene skjer innen nære relasjoner

Tallene er nok ganske like i Bolivia også. Derfor jobber NLM med å lære opp barn fra barnehagealder om at de har herredømme over sin egen kropp og at ingen har lov til å gjøre noe med kroppen deres som de ikke vil. Prosjektet følger barna videre gjennom oppveksten frem til de er voksne.

I november reiser to elever fra Hans Nielsen Hauge VGS på en ukes tur til Sør-Amerika for selv å møte menneskene NLM jobber med i PARE-prosjektet.