ÅRETS PROSJEKT: MONGOLIA

Hvert år velger elevene ved HNH et av NLMs prosjekter som de jobber med i løpet av skoleåret. Gjennom mange ulike aktiviteter samler elevene inn penger til prosjektene de har valgt. Les mer om aktivitetene og andre nyheter fra årets prosjekt under.

I november hvert år, reiser to av skolens elever til prosjektlandet for å besøke prosjektene vi har samlet inn penger til.

Innsamlingsaksjonen ledes av en komite som velges av elevrådet.
 

Misjonsprosjektkomiteen 17/18

 • Kaja-Sofie Solstad Olsen, VG2
 • Sofie Bragstad, VG2
 • Marie Engseth, VG3
 • Anne Haug, VG2
 • Mathilde Jensen, VG3
 • Marthe Holøs, VG3
 • Filip Borgen Andersen, VG2
 • Line Vanessa Flatin, lærer

Tidligere prosjekter:

 • 2014/2015: Indonesia
 • 2015/2016: Indonesia
 • 2016/2017: Kenya (blogg fra Marthe og Maries reise til Kenya)

Nyheter fra årets prosjekt


OM ÅRETS PROSJEKT
 

Tekst og bilder fra www.nlm.no

Her kan du lese litt om noen av prosjektene NLM driver i Mongolia. Les mer på NLMs nettsider. 

Samfunnsutvikling

Foto: Bjørn Olav Sørhus

Foto: Bjørn Olav Sørhus

I Mongolia arbeider NLM med å styrke barns rettigheter og bedre deres livsvilkår. Vårt arbeid fokuserer særlig på barn med funksjonsnedsettelse og internatbarn fra nomadefamilier.

Siden 2009 har NLM arbeidet for å bedre situasjonen for utsatte barn og deres familier gjennom prosjektet «Strengthening Children’s Rights». Arbeidet pågår i to provinser, Khovd og Bayan-Ulgii, helt vest i Mongolia.


Barne- og ungdomsarbeid

Foto: Bauyrjan

Foto: Bauyrjan

I noen deler av Mongolia er det stor arbeidsløshet. Flere sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. NLMs samarbeidskirke i Mongolia driver den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education» med økonomisk støtte og hjelp fra NLM. Organisasjonen tilbyr kurs og personlig rådgivning. Målgruppa er ungdommer fra 13 til 25 år i en av bydelene i Ulaanbaatar.

I Khovd i Mongolia er det lite fritidstilbud for barna når de ikke er på skolen. Derfor vandrer mange skolebarn rundt uten noe å gjøre, mens foreldrene er på jobb. Gjennom et prosjekt i samarbeidskirken i Khovd fra 2017 tilbys skolebarn et trygt sted å være før eller etter skoletid. Her får de leksehjelp og et varmt måltid, litt undervisning i engelsk og musikk i tillegg til tid til å leke og være barn. Barna blir møtt med Guds kjærlighet gjennom voksne som ser dem og hjelper dem.

 


Utdanning

Foto: Frida Blaker

Foto: Frida Blaker

NLM støtter en bibelskole i Ulaanbaatar og en korttidsbibelskole i Darkhan.

Bibelskolen i Ulaanbaatar, «Union Bible Theological College» (UBTC) er et viktig redskap for å utdanne en ny generasjon kirkeledere. Den tilbyr bachelor- og masterstudier og er akkreditert gjennom «Asia Theological Association ».

NLM støtter skolen økonomisk blant annet ved at det jobber en lærer utsendt av NLM her. Bibelskolen er et samarbeid mellom forskjellige kirkesamfunn og kristne organisasjoner, deriblant NLM.