Matematikk

Valgmuligheter matematikk

Valgmuligheter matematikk

 

VG1

Matematikk 1T5 timer
Teoretisk matte passer for deg som ønsker å velge realfag i 2. og 3. klasse.

Matematikk 1P5 timer
Praktisk matte passer for deg som vet at du ikke trenger matematikk for videre studier, og for deg som ønsker et praktisk perspektiv. 

Hos HNH legger vi opp til at elever som er usikre på hva som passer kan prøve 1T i en periode, og eventuelt bytte til 1P i samråd med matematikklærer.


VG2/VG3

I VG2 kan du fortsette med Matematikk 2P (3 timer) eller velge å fordype deg i S1 eller R1 (5 timer).
I VG3 kan du som har hatt S1 eller R1 fortsette med S2 eller R2.

Matematikk for realfag (R1/R2)
Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk. 

For å ta R1 må du ha tatt 1T

Matematikk for samfunnsfag (S1/S2) 
Programfaget matematikk for samfunnsfag skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder. Disse ferdighetene skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. 

For å ta S1 må du ha hatt 1T eller karakter 5 eller bedre i 1P.