Hvordan søker jeg HNH?

Søknad om skoleplass ved HNH skjer via vårt elektroniske søknadsskjema. Du finner søknadsskjemaet her.

Hvilke linjer har dere?

HNH tilbyr studiespeialisering med programområdene realfag og samfunnsfag, språk og økonomi.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er den samme for alle videregående skoler: 1. mars. Det er fortsatt mulig å søke etter 1.mars, vi gjør da fortløpende opptak.

Hvilke regler gjelder for inntak?

Våre inntaksregler finner du her.

Hvilke karakterer søker jeg med?

Du søker med "julekarakterene". Søkere ettersender karakterutskrift fra 1. termin av 10. klasse (inkludert tidligere avsluttede fag f.eks Kunst og Håndtverk, Mat og Helse) ettersendes per e-post eller post. Disse karakterene er grunnlaget for inntaket.

Kan jeg søke om å begynne på Vg2 eller Vg3 ved HNH?

Ja. Søknadsskjema finner du under menyen "Bli elev".

Hvorfor skal jeg velge HNH?

Ved HNH er vi opptatt av at nettopp du skal lykkes med å nå dine mål. Vi er en liten skole med stor fleksibilitet. Hos oss tilpasser vi opplæringen slik at hver elev kan nå sitt fulle potensiale.

Fordi vi synes at klassemiljø og samhold er viktig reiser vi i begynnelsen av skoleåret på klassetur for å bli bedre kjent med hverandre. Ved HNH vil vi at du skal være med å forme skolens hverdag og identitet gjennom elevråd og elevforeninger.

Hans Nielsen Hauge er basert på et kristent verdigrunnlag. Vi ønsker å skape en åpen skole med et mangfold av mennesker som møter hverandre i konstruktiv dialog og gjensidig respekt. På den måten skaper vi en skole for alle, og på den måten kan vi sammen utgjøre en forskjell for samfunnet vi er en del av.

Vi har flotte nyoppussede lokaler midt i hjertet av Fredrikstad. Dette gir oss en unik mulighet til å være med å prege byen vi er en del av. Her er det god tilgang til kollektivtrafikk og nært til det meste!

Er du fortsatt i tvil, eller vil høre litt mer om skolen er du velkommen til å kontakte oss.

Hva betyr det at HNH er en kristen friskole?

HNH følger vanlige offentlige læreplaner og tilbyr de samme fagene som offentlige skoler. HNH er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Du vil derfor merke at vi er litt mer opptatt av kristne verdier enn det man vanligvis er i en offentlig skole. I tillegg har vi et eget kristendomsfag i første og andre klasse.

Må man være kristen for å gå på HNH?

Nei. HNH er åpen for alle elever, skolen legger stor vekt på respekt og toleranse for alle livssyn

Hva koster det å gå på HNH?

HNH er en privat skole, og får 85 prosent av det en elevplass koster dekket av staten. De siste 15 prosentene må vi ta inn i gjennom skolepenger fra elevene.

For skoleåret 2019/2020 er skolepengene kr. 18.500,-. Medlemskap i Spenst, lån av skole-PC og skolebøker er inkludert i dette beløpet.

Skolen kan i enkelte særskilte situasjoner gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. For nærmere informasjon kontakt rektor. Se også lånekassen sine sider med informasjon om stipend og lån for videregående opplæring.

Hvorfor må man betale skolepenger?

HNH er en friskole. Alle norske friskoler får 85% av sine kostnader dekket av staten. De resterende 15% dekkes av elevene som går på skolen.

Er det PC-ordning på skolen?

Vi har valgt MacBook Air som skole-PC. Elevene låner den i tre år. Deretter kan de elevene som ønsker det, kjøpe ut maskinen til restverdien. Denne ordningen inngår i skolepengene.

Kan jeg få gratis skolebuss?

Du har rett til fri skoleskyss dersom:

  • du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling)
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode

Blir jeg russ hvis jeg går på HNH?

Ja, hvis du vil kan du være russ.

Kan jeg søke både HNH og andre skoler?

Ja, du kan søke offentlige skoler (gjennom VIGO) ved siden av din søknad til HNH.

Hvor mange elever går det på skolen?

Per i dag har vi to vg1-klasser, to vg2-klasser og to vg3-klasse, i alt ca. 180 elever. Skolen er godkjent for 270 elever, det vil si tre klasser per trinn.

Hvor store er klassene?

Her er det ikke satt noe grenser. Størrelsen på gruppene varierer, på en liten skole kan det bli små klasser i noen programfag.

Hvor ligger skolen?

Lokalene våre ligger i Nygaardsgata 33, midt i Fredrikstad sentrum.

GDPR?

GDPR - General data protection regulation, eller på godt norsk personvernforordningen. For mer info om hvordan vi behandler personlige data, les her.