HNH tilbyr studiespesialisering. Studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse og åpner dørene til mange yrker. Dette er valget for deg som ønsker å satse videre på utdanning ved høyskole eller universitet etter videregåendei Norge eller utlandet. Studiespesialisering består av fellesfag og programfag. 

Elevene i 1.klasse velger fremmedspråk teoretisk eller praktisk matematikk. Fremmedspråk velges i søknaden. Matematikk velges i begynnelsen av skoleåret. Her finner du informasjon om valgene.

I 2. og 3. klasse velges programområde med tilhørende programfag. Våre elever kan velge mellom programområdene Realfag og Samfunnsfag, språk og økonomi. Les mer om fagene på ved å bla nedover på denne siden.

-> NY FAGKATALOG FOR 2019! Last ned årets fagkatalog her!

Regler for fagvalg

VG2
Du velger matematikk og tre programfag. To av fagene må være fra samme programområde

VG3 Elevene velger tre programfag. To fag fra samme programområde må velges videre som fordypning i VG3

På grunn av timeplanen er det ikke sikkert at alle fag lar seg kombinere. Vi tar også forbehold om at grupper med for få elever ikke vil bli startet opp.

Dersom det er fler søkere enn det er plasser i et fag, tas elever inn etter gjennomsnittet av alle karakterer i termin 2.

Oversikt over fag

VG1

Fellesfag

 • Norsk, 4 timer
 • Engelsk, 5 timer
 • Naturfag, 5 timer
 • Geografi, 2 timer
 • Samfunnsfag, 3 timer
 • Kroppsøving, 2 timer
 • Kristendomskunnskap, 2 timer
 • Matematikk (1T eller 1P)
 • Fremmedspråk (Tysk eller Spansk)

VG2

Fellesfag

 • Norsk
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Kristendomskunnskap
 • Matematikk
 • Fremmedspråk (Tysk eller Spansk)

Programfag

 • Tre valgfrie programfag

VG3

Fellesfag

 • Norsk
 • Religion og etikk
 • Kroppsøving
 • Historie

Programfag

 • Tre valgfrie programfag

Realfag

Dette er programområdet for deg som er glad i, og har anlegg for matematikk og andre krevende teoretiske fag. Verden står ovenfor en rekke utfordringer og trenger mange dyktige realister i fremtiden. Vi lærer hvordan ting fungerer og hvilke lover som gjelder for jorden og universet. Teknologisk utvikling er en viktig del av nesten alt vi gjør, og på realfagslinjen får du mulighet til å lære mer om dette. Vi fordyper oss videre i hva energi er og hvordan vi kan skape nye fornybare kilder.

Realfagene byr på mye regning og tenking, men også praktisk arbeid gjennom eksperimenter og ekskursjoner.

Realfagene gir deg det nødvendige grunnlaget for videre studier innen blant annet realfag, medisin, naturvitenskaplige og teknologiske fag. Dette kan føre til yrker som sivilingeniør, arkitekt, lege, kjemiker, veterinær, meteorolog og produktdesigner. For noen studier kreves spesiell studiekompetanse, dette oppnår du ved fordypning i programfag innenfor matematikk, fysikk, kjemi og biologi.


Samfunnsfag, språk og økonomi

Dette er linjen for deg som er opptatt av å forstå, analysere og forandre samfunnet. De ulike programfagene gir deg den bredden du trenger for å analysere hvordan ulike aktører – stater, bedrifter, grupper og individer, interagerer og sammen skaper samfunnet vi lever i. Vi fordyper oss i dagsaktuelle fenomener som globalisering og terrorisme, samtidig som vi dykker ned i historien for å se hva Platon og Kant kan lære oss.

Hvordan fungerer vi mennesker i grupper og hva skiller nordmenn fra italienere, kinesere og Baktamanene på Ny-Guinea? Samfunnsfaglinjen utvikler ferdigheter i kritisk og strategisk tenkning, analyse og retorikk. Programfagene forbereder elevene på å treffe reflekterte og beviste avgjørelser, og til å ta aktiv del i samfunnet.

Velger du denne linjen har du et godt grunnlag for videre studier innen samfunnsfag, økonomi, jus, kultur, litteratur, fremmedspråk eller psykologi. Disse studiene åpner for en karriere som blant annet jurist, økonom, psykolog, lærer, prest, bedriftsleder og historiker.