Elevrådet ved Hans Nielsen Hauge VGS

Elevrådet skal arbeide for læringsmiljøet, arbeidsmiljøet og velferdsinteressene til elevene på Hans Nielsen Hauge VGS og være rådgivende organ for skolens ledelse i saker som angår elevene.

Elevrådet består av 2 klassetillitsvalgte fra hver klasse som velges i starten av hvert skoleår.

Les mer i Retningslinjer for elevdemokrati ved Hans Nielsen Hauge VGS.

Hopp til Elevrådsmøter skoleåret 2019/2020


Elevrådet 2019/2020

Jacob Andren.png

Jacob Andrén
President

Hans+William+Holbye.jpg

Hans William Holbye
Visepresident

Representanter for klasse 1A

 • Johannes Flodin

 • Noah Eggen

 • Eline Solvi (vara)

Representanter for klasse 2A

 • Camilla Brodersen Ringen

 • Ulrik Øhrn Erlingsen

 • Haider Shather (vara)

Representanter for klasse 3A

 • Jacob Adren

 • Falko Ubbens

 • Shahana Balakumaran (vara)

Representanter for klasse 1B

 • Rebekka Pedersen

 • Ola Bøckmann

 • Las Hardy (vara)

Representanter for klasse 2B

 • Hans William Holbye

 • Peter Stensrud Dahl

 • Kristine Kristiansen (vara)

Representanter for klasse 3B

 • Hanna Fredriksen

 • Hanna Nordrum

 • Anders Villagra (vara)


Einar.png

Einar Belck-Olsen
Sekretær (oppnevnt)

 
 

Elevrådsmøter skoleåret 2019/2020

 • Konstituerende møte, tirsdag 17. september kl 15.15 — innkalling

 • Elevrådsmøte 2, torsdag 17. oktober kl 11.15 — innkalling og saksliste

 • Elevrådsmøte 3, torsdag 21. november kl 11.15 — innkalling kommer

 • Elevrådsmøte 4, torsdag 12. desember kl 11.15 — innkalling kommer

Referater fra tidligere Elevråd finner du her