Design Sprint

Design Sprint-uka


Elever i VG1 diskuterer ideer i Design Sprint-uka

Elever i VG1 diskuterer ideer i Design Sprint-uka

  

Design Sprint-uka er en hel uke på VG1 hvor elevene i samarbeid med en, eller flere eksterne aktører og lærere på HNH gjennomfører en Design Sprint og prøver løse et stort samfunnsproblem. Skoleåret 2019/2020 var utfordringen å gjøre livet bedre for kreftpasienter. Problemstilling for 2020/2021 er enda ikke bestemt. 

Prosjektet gjennomføres som en 5-dager lang design sprint hvor elevene først må ut i verden og hente og analysere info fra forskjellige kilder slik som internett, «5 på gata», eksperter, osv. før de må bruke informasjonen til å definere og forstå et problem godt nok til at de kan utvikle en konkret løsning. I løpet av èn uke går elevene fra å ikke kunne spesielt mye om en problemstilling og Design Sprint-metodikk til å ha fordypet seg i dette, utviklet en konkret løsning (prototype) som de så har testet på ekte brukere før de på fredagen presenterer resultatene sine for medelever, lærere og en jury. 

Som ren studiespesialiserende skole utdanner vi elever som skal studere videre og etter hvert jobbe i et arbeidsliv vi egentlig ikke vet helt hvordan kommer til å se ut. Det vi vet er at evnen til å tenke kreativt og analytisk, jobbe problemløsende og samarbeide med andre i team er ettertraktet i dagens næringsliv og trolig vil være det i overskuelig fremtid. 

Design Sprint er en metodikk for problemløsing, idègenerering og produktutvikling m.m. som brukes av mange av verdens største og mest fremadstormende selskaper slik som Google, Facebook, New York Times, FN, AirBnB, LEGO, IDEO, m.fl.

Metoden ble utviklet av Jake Knapp med flere ved Google/Google Ventures i USA rundt år 2010 (Design Sprint 1.0) og er kjent mye takket være boka «Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days» som Knapp m.fl. skrev i 2016. Senere er metoden blitt videreutviklet av Knapp sammen med AJ & Smart i Berlin (Design Sprint 2.0) og også av Design Sprint Academy, også i Berlin (Design Sprint 3.0). 

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere varierer fra år til år.

For skoleåret 2019/2020 var Dignio hovedpartner mens både Høgskolen i Østfold og Sykehuset Kalnes var støttepartnere.

NB: hvis du har innspill til problemstilling og/eller lyst til å være ekstern partner kan du ta kontakt med prosjektleder på kristoffer.opstad@hnhvgs.no