– Vil at alle skal føle seg inkludert

Hun brenner for å skape et godt sosialt miljø på skolen med kontakt på tvers av trinn, ønsker seg flere sofaer som naturlige samlingspunkt og en russetid der flest mulig føler seg inkludert. Møt Lotta Dorthea Fagerland-Taraldsen, HNHs nye elevrådsleder og russepresident.

«St. Olav videregående skole burde hatt en russepresident allerede, men ingen ønsker å påta seg vervet», meldte sa.no sist måned. Forklaringen kan, ifølge St.Olav-rektor Monica Østby, være det store ansvaret presidentskapet fører med seg, som forventninger om samarbeid med kommune, medruss, skole og russestyret i Viken, samt sørge for arrangementer som inkluderer alle avgangselever i russetiden. Ansvar skremmer imidlertid ikke Lotta. Som tamburmajor har hun ledet Kråkerøy skolekorps gjennom sentrumsgatene på 17. mai, i Kråkerøy kirke har hun vært aktiv i barne- og ungdomsarbeidet og engasjerer seg både i klubbkvelder og konfirmasjonsleire. Nå er hun i tillegg tatt på seg verv både som ny elevrådsleder og som russepresident på HNH. Mulig det har noe å gjøre med at hun er storesøster for to brødre, dette brennende ønsket hun har om at alle skal ha det fint og at alle skal inkluderes, men sikkert er det iallfall at Lotta er full av engasjement og ønsker forpliktelser mer enn velkommen:

-Jeg er glad i å ta på meg ansvar, har stor arbeidskapasitet og tror elevrådsleder-rollen vil passe meg godt, konstaterer hun.

-Jeg har lyst til å bidra og har lyst til å være med på å bestemme og påvirke min egen skolehverdag. Det er viktig med elevmedvirkning og jeg vil vise at vi i elevrådet kan ha en reell innflytelse, føyer hun til.

Aktiviteter og årbok

Når det gjelder hjertesaker for det kommende året, ønsker å hun å følge litt i fotsporene til fjorårets elevrådsleder, Johannes Flodin.

– Jeg vil fortsette med arbeidet Johannes begynte på i fjor, det med å ta tilbake det sosiale som koronaen tok fra oss. Håkon og Naomi gjør enormt mye allerede, og her vil jeg at elevrådet skal bidra ytterligere. Og da tenker jeg også sosialt på tvers av trinn. Det kan for eksempel dreie seg om å få flere sofaer i fellesarealene slik at elever samler seg der fremfor å gå ut, men også handle om hyggelige aktiviteter der vi treffes og er sammen, sier hun.

Årboka, som ble gitt ut for første gang i fjor sommer, er også noe som skal bestå:

-Vi har planer om å begynne litt tidligere i år enn i fjor, slik at vi kan gjøre enda litt mer ut av det. Jeg gjorde meg noen erfaringer med dette arbeidet i fjor, og vi skal jobbe hardt for at sluttproduktet blir enda bedre enn sist, sier Lotta, som tror hun vil være en tydelig leder:

-Jeg tror jeg er en tydelig- , men også en demokratisk leder. Det er viktig at alle blir hørt, og så må det være litt enighet om hvilke saker vi skal legge energien vår i. Vi må dra i samme retning, konstaterer hun.

Russetid for alle

Inkludering er også viktig for Lotta når det kommer til russepresidentvervet. Hun går inn i rollen fullt klar over at ikke alle avgangselever nødvendigvis gleder seg til russetiden.

-Jeg tenker at det er en tid som mange opplever som kjempefin, mens andre har det skikkelig dårlig. Jeg vil gjøre mitt beste for at alle på HNH skal føle seg inkludert, enten man er med i en russegruppe eller ei, sier hun.

-Jeg er jo selv med i en russegruppe, og forstår jo at enkelte kan tenke som så at slike grupper fører til ekskluderinger. Og vi vet jo av erfaring at folk blir utestengt i russetiden. Jeg håper likevel at vi i russestyret på HNH kan få til ting på skolen som bidrar til å minske dette problemet; vi vil at russetiden skal være for alle uansett hvor mye tid, penger og innsats man velger å legge i det, slår hun fast.