Vikinger for en dag

Alliansesystemer og handel. Holmgang, beleiringer og slag. Fredag gikk Midgardsspelet av stabelen for andre gang og kastet med det vg2-elevene tusen år tilbake i tid.

I øst når de første solstrålene de øverste toppene på grantrærne. Skinnkledte føtter trår lett over barnåler på myk skogbunn. Det rasler i brynjen når vikingen løfter det hvite hornet han holder i høyre neve, setter det til munnen og blåser hardt. Midgardsspelet 2021 er i gang og med det går også startskuddet for handel i kaupangen, trening av hirdmenn og alliansebygging mellom fem forskjellige ætter. Etter kort tid yrer det av liv i lysningen, ættene har fått tent bålene sine og grå røyk fra ildstedene snor seg mot høsthimmelen. Blant hirden er sverdsvingingen er i gang, avtaler inngås mellom høvdinger og prisen på malm, sauer og sølv diskuteres høylytt av handelsmenn og bønder.

Lærer ved å gjøre

Den hornblåsende vikingen er Mats; lærer i norsk, kristendom og kroppsøving. Og norrønentusiast, ikke minst. For to år siden utviklet han Midgardsspelet, et rollespill basert på livet i det gamle vikingsamfunnet og som nå er blitt et tverrfaglig samarbeid mellom kroppsøving, kristendom, norsk og historie.

-Dette er fjerde gangen vi arrangerer vikingcamp som konsept, mens vi fra i fjor satte det hele inn i et rollespillsystem. Tanken er at elevene skal få et innblikk i norrøn tid med de ulike elementene som var mest fremtredende, forklarer Mats.

-I tillegg gir spelet elevene et alternativ til vanlig historieundervisning. Nå får de en veldig praktisk tilnærming til faget, legger han til.

Et lite innblikk

Og etter tilbakemeldingene å dømme, er dette et konsept elevene ønsker velkommen:

-I det store og hele er responsen at det er gøy med en annerledes dag. Noen lærer mye. Håpet er at dette gir elevene et innblikk i en kultur som de ikke ville fått ved kun å lese. Det å se og oppleve på denne måten vil kunne gi elevene et nytt syn på denne tiden, og kanskje også hindre dem i å bli for bundet av fortellingene de får gjennom populærkulturen. Nå er jo ikke dette spelet autentisk på noen måte, men likevel vil jeg si at det gir et mer autentisk bilde enn det man ofte blir presentert for i spill, filmer og bøker, sier han.

Fag og relasjoner

To elever som trivdes godt med å legge norsk middelalderundervisning til skogen, er Anders Kristiansen og Dina Porianou i 2A.

-Interessant, morsomt og fint å bli litt bedre kjent med folk på tvers av klassene. Og mye bedre enn å sitte i klasserommet, svarer Anders når han bes om å summere opp dagen.

Og Dina Porianou er altså av samme oppfatning:

-Det var koselig å være ute i skogen. Dessuten var det fint å få sett det vi skal lære om; det er en fordel å se og forstå det fremfor bare å lese om vikingtiden i læreboka, konstaterer hun.